Nabór wniosków do „Mikrobudżetów” przedłużony do 5 grudnia

Do 5 grudnia przedłużony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego priorytetu w programie Produkcja filmowa. Priorytet Produkcja Filmów Mikrobudżetowych „Pierwszy Film” skierowany jest do młodych, debiutujących twórców.

Termin składania wniosków do 5 grudnia

Polski Instytut Sztuki Filmowej wprowadził nowy rodzaj wsparcia dla młodych twórców pn. Produkcja Filmów Mikrobudżetowych „Pierwszy Film”.

Celem Priorytetu VII Produkcja Filmów Mikrobudżetowych „Pierwszy Film” jest wspieranie debiutów absolwentów szkół filmowych oraz pozostałych twórców, którzy nie są absolwentami szkół filmowych, ale posiadają weryfikowalny dorobek twórczy. 

Najważniejsze informacje

Priorytet przeznaczony jest dla filmów pełnometrażowych trwających minimum 72 minuty.

Przedsięwzięcia dofinansowane w ramach Priorytetu „Pierwszy film” powstaną we współpracy z ogólnopolskim nadawcą telewizyjnym. Otrzymanie dofinansowania w ramach Priorytetu oznacza zgodę na zawarcie umowy koprodukcyjnej i licencyjnej z telewizją. Nadawca telewizyjny zobowiąże się do eksploatacji dofinansowanego filmu. Priorytet zakłada brak możliwości udziału innych, dodatkowych koproducentów lub inwestorów filmu.

W ramach nowego priorytetu realizowane będę filmy o stałym budżecie 700 tys. zł., w tym 85 proc. będzie pochodzić z dotacji PISF, 10 proc. od nadawcy i 5 proc. wkładu własnego producenta. 

Wszystkie dodatkowe warunki, które musi spełnić producent, zawarte są w Programach Operacyjnych na rok 2018 dostępnych na stronie www.pisf.pl

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie musi przedłożyć dowód ukończenia co najmniej studiów I-go stopnia na Wydziale Reżyserii uczelni publicznej lub niepublicznej przez reżysera/kę filmu. 

Priorytet otwarty jest także dla osób, które nie ukończyły ww. studiów, ale mogą wykazać się dorobkiem twórczym, i które uzyskały zgodę na dopuszczenie do składania wniosku. Warunkiem koniecznym do otrzmania zgody było dostarczenie do 31 października br. dorobku twórczego w celu weryfikacji. 

Producent oraz reżyser/ka filmu (nie wyklucza się możliwości wzięcia udziału w prezentacji innych członków ekipy filmowej) będą musieli przedstawić projekt przed komisją podczas 10-minutowej prezentacji (pitchingu).

Nabór wniosków 

Nabór wniosków dla Priorytetu VII: Produkcja Filmów Mikrobudżetowych ,,Pierwszy Film” został przedłużony do 5 grudnia. 


16.11.2018