Trwa rekrutacja uzupełniająca do Warszawskiej Szkoły Filmowej

15 i 16 września odbędą się egzaminy uzupełniające na kierunkach aktorstwo oraz reżyseria/realizacja obrazu. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 14 września.

Aktorstwo Nowych Mediów

Egzamin na kierunek Aktorstwo Nowych Mediów ma na celu ocenę zadań aktorsko-wokalnych przygotowanych przez kandydata. W komisji egzaminacyjnej zasiadają m.in. Kanclerz dr Maciej Ślesicki, Bogusław Linda, Arek Detmer, Piotr Zelt i inni wykładowcy uczelni.

Przebieg egzaminu

Kandydaci proszeni są o krótką autoprezentację (wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, cel przystąpienia do egzaminu), podczas której egzaminatorzy mogą zadawać pytania.

Następnie egzaminowani proszeni są o:

  • wykonanie fragmentu prozy – monologu,
  • wykonanie piosenki a capella,
  • prezentację wybranego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (od 25 do 30 wersów),
  • wykonanie zadanego przez komisję elementarnego zadania aktorskiego.

(Wszystkie cztery elementy są obowiązkowe).

Rekrutacja uzupełniająca: egzamin wstępny 16.09.2018 (niedziela) godz. 11.00

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: do 14.09.2018, godz. 15.00

Reżyseria/realizacja obrazu filmowego

Egzamin na reżyserię lub realizację obrazu filmowego ma na celu ocenę przygotowanych przez kandydata prac. W komisji egzaminacyjnej zasiadają m.in. Kanclerz dr Maciej Ślesicki, dr hab. Andrzej Ramlau, dr Andrzej Jaroszewicz i inni wykładowcy uczelni.

Przebieg egzaminu

Kandydaci proszeni są o krótką autoprezentację (wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, cel przystąpienia do egzaminu), podczas której egzaminatorzy mogą zadawać pytania.

Następnie egzaminowani proszeni są o prezentację przygotowanych prac:

  • fragmentu scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron)
  • krótkiego (ok. 2-5 min) filmu lub teledysku
  • fotografii
  • foto-scenariusza (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata)

Rekrutacja uzupełniająca: egzamin wstępny – 15.09.2018 (sobota) godz. 10.00

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych wraz z pracą artystyczną: do 14.09.2018, godz. 15.00

O egzaminach w Warszawskiej Szkole Filmowej mówił Kanclerz, dr Maciej Ślesicki

„Egzaminy do szkół filmowych i teatralnych pełnią rolę prezentacji danej osoby. Trzeba zaśpiewać, przedstawić prozę, powiedzieć wiersz, wykonuje się zadania ruchowe. Jako egzaminator muszę przyznać, że bardzo trudno zweryfikować czy dana osoba nadaje się do wykonywania zawodu aktora czy też nie.

W Warszawskiej Szkole Filmowej mieliśmy już pewną sytuację, którą lubię opowiadać jako anegdotę. Podczas egzaminów rekrutacyjnych cała komisja jednogłośnie ustaliła,  że jeden z mężczyzn ubiegających się o studiowanie w naszej szkole, zupełnie nie nadaje się do bycia aktorem. Zamknęliśmy listę i udaliśmy się do domów. Następnego dnia, zauważyłem jego nazwisko na liście osób zakwalifikowanych. Okazało się, że Pani sekretarka pomyliła się i postawiła „krzyżyk” przy niewłaściwym nazwisku. Chcieliśmy poinformować o pomyłce, ale było już za późno. To był nasz najlepszy student! Wszyscy się pomyliliśmy – to najlepszy przykład na to jak ciężko ocenić kogoś zgodnie z kryteriami wspomnianymi powyżej.

Jak ja zdawałem do szkoły filmowej to wraz z moimi kolegami i koleżankami tworzyliśmy 12-osobowy zespół. Nie umniejszając nikomu, o 10 moich kolegach już nigdy nie usłyszałem… Czy to oznacza, że cała komisja się pomyliła? Moim zdaniem jest to idealny przykład aby pokazać, jak ciężki jest zawód filmowca.

W Warszawskiej Szkole Filmowej stworzyliśmy zatem trochę inny system. Staramy się przyjmować więcej osób, a czas weryfikuje ich zdolności.”.

Więcej informacji: www.szkolafilmowa.pl/pl/egzaminy—15-i-16-wrzesnia

Informacja prasowa


07.09.2018