Trwają zapisy na IV edycję Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Rozpoczęły się przygotowania do IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Do wygrania roczne stypendium Warszawskiej Szkole Filmowej, indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe. Rejestracja na edycję 2019/2020 potrwa do 21 października 2019 r.

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim. Jej celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w odpowiednich kontekstach. Olimpiada w dużym stopniu koncentruje się także na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych, uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Nominacja do Nagród PISF

W tym roku Polski Instytut Sztuki Filmowej po raz drugi z rzędu docenił wydarzenie, przyznając jej nominację do nagrody w kategorii edukacji filmowej. Nagrody PISF to jedyne w kraju wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

„Kino to (też) biznes”

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia, w tym roku szkolnym brzmi ono: „Kino to (też) biznes”. Olimpiada będzie składać się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (6 listopada 2019 r.), zawodów okręgowych (10 stycznia 2020 r.) oraz zawodów centralnych (3-4 kwietnia 2020 r.). Wśród nagród znalazły się: roczne stypendium Warszawskiej Szkole Filmowej (ufundowane przez WSF), indeksy na uczelnie w całej Polsce, akredytacje na festiwale filmowe (m.in. Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Tofifest w Toruniu i Warszawski Festiwal Filmowy), roczna prenumerata magazynu „Ekrany”, książki oraz filmy na DVD.

Przygotowania do Olimpiady w znaczący sposób ułatwi „Poradnik dla uczniów i nauczycieli” przygotowany specjalnie na IV edycję. Znajdują się w nim m.in. zakres tematyczny, bibliografia i filmografia, pytania ze wcześniejszych edycji, ćwiczenia do przeprowadzenia na lekcji. Poradnik dostępny jest tutaj.

Projekt prowadzony jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej informacji: www.fn.org.pl/olimpiada, tel. 22 182 47 63, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl

Informacja prasowa


24.09.2019