Twórcy apelują do posłów: „Ratujmy kinematografię”

„Dzisiaj w Sejmie głosowana będzie ustawa, decydująca o przetrwaniu polskiego filmu. Dzięki tej ustawie cieszące się rosnącą popularnością platformy VOD mogą dołączyć do grona podmiotów wspierających skromną opłatą 1,5% wpływów nowe polskie filmy. (…) Wzywamy wszystkie siły polityczne polskiego Sejmu, by zagłosowały za tym rozwiązaniem – apeluje Polska Akademia Filmowa. Podobną odezwę do posłów wystosowali twórcy zrzeszeni w Gildii Reżyserów Polskich: „Polska kultura jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. W obecnej sytuacji może przetrwać tylko dzięki wspólnym i odpowiedzialnym działaniom wszystkich sił politycznych”.

Na czwartek (30 kwietnia br.) zaplanowane jest drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w którym znalazły się m.in. zapisy zmieniające ustawę o kinematografii. Proponowane zmiany nakładają na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Składki w wysokości 1,5 proc. przychodu, uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych, wejdą w pulę środków, które są rozdysponowywane na przedsięwzięcia z zakresu kinematografii, czyli np. na produkcję filmów, organizację festiwali i innych wydarzeń filmowych. Obecnie analogiczną opłatę wnoszą m.in. nadawcy telewizyjni, właściciele kin, dystrybutorzy, czyli podmioty, które czerpią przychody z eksploatacji dorobku polskiej kinematografii.

Członkowie Polskiej Akademii Filmowej oraz Gildii Reżyserów Polskich zaapelowali do posłów o poparcie przepisów, które według nich będą ratunkiem dla polskiej kinematografii w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

RATUJMY KINEMATOGRAFIĘ!

Polska kinematografia została w ciągu jednego dnia porażona wirusem: kina, w których pokazywaliśmy nasze filmy zostały jednego dnia zamknięte, jednego dnia zakaz zgromadzeń zatrzymał produkcję wielu dziesiątków nowych filmów.  Dzisiaj w Sejmie głosowana będzie ustawa, decydująca o przetrwaniu polskiego filmu. Dzięki tej ustawie cieszące się rosnącą popularnością platformy VOD mogą dołączyć do grona podmiotów wspierających skromną opłatą 1,5% wpływów nowe polskie filmy.  To tyle, ile płacą od 15 lat kina i inne podmioty korzystające z polskich filmów. To sprawiedliwe uregulowanie zgodne z dyrektywą europejską, które w wyższym procencie zostało wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej. To ratunek dla polskiej kinematografii porażonej wirusem. Wzywamy wszystkie siły polityczne polskiego Sejmu, by zagłosowały za tym rozwiązaniem. Wszystkie środowiska filmowe w Polsce, zjednoczone jak nigdy, patrzą z nadzieją i oczekiwaniem na Sejm.  Wierzymy, że dzisiaj nikt nie okaże się obojętny na los polskiego filmu i polskiej kultury.

POLSKA AKADEMIA FILMOWA
w jej imieniu
Dariusz Jabłoński
Prezydent

RATUJMY KINEMATOGRAFIĘ

W obliczu katastrofy polskiej kinematografii wywołanej pandemią, wzywamy wszystkie siły parlamentarne do głosowania w czasie obecnego posiedzenia Sejmu za projektem ustawy, usuwającej luki w oskładkowaniu podmiotów czerpiących korzyści z obrotu polskimi filmami. Środowiska filmowe traktują to głosowanie jako chwilę prawdy dla wszystkich polskich parlamentarzystów bez względu na ich przynależność polityczną. 
Polska kultura jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. W obecnej sytuacji może przetrwać tylko dzięki wspólnym i odpowiedzialnym działaniom wszystkich sił politycznych.

Zarząd Gildii Reżyserów Polskich w składzie:
Andrzej Jakimowski
Joanna Kos-Krauze
Agnieszka Holland
Leszek Dawid
Sławomir Fabicki
Borys Lankosz
Paweł Maślona
Łukasz Ronduda
Andrzej Saramonowicz
Janusz Zaorski

30.04.2020