Twórcy "Róży" i Legalna Kultura nagrodzeni przez ministra

Agata Kulesza i Wojciech Smarzowski, twórcy współfinansowanego przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej filmu „Róża”, zostali laureatami Dorocznych Nagród Ministra Kultury za rok 2012 w kategorii film. Nagrodę Honorową otrzymał także portal współfinansowanego przez PISF projektu Legalna Kultura.

Gala Nagród w Warszwie

Gala wręczenia nagród odbyła się 24 września 2012 w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci odebrali dyplomy i statuetki z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Laureaci Dorocznych Nagród Ministra za rok 2012

  • Paweł Łysak- teatr
  • Agata Kulesza, Wojciech Smarzowski- film
  • Jan „Ptaszyn” Wróblewski – muzyka
  • Stanisław Barańczak- literatura
  • Anda Rottenberg – sztuki wizualne
  • Fundacja Braci Golec, Zespół „Kapela Ze Wsi Warszawa” – twórczość ludowa
  • Marek Niedźwiecki- upowszechnianie/animacja kultury
  • Hirek Wrona – kultura w sieci
  • portal legalnakultura.pl – Doroczna Nagroda Honorowa Ministra
  • Ewa Demarczyk- Doroczna Nagroda Ministra za całokształt twórczości

Uznanie dla ludzi kultury

Adresatami Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury: artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Minister Kultury nagradza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek: instytucji kultury, szkół wyższych, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez MKiDN, Polskiej Akademii Nauk, kuratorów oświaty oraz środowiska twórczego.

 

Źródło informacji: www.mkidn.gov.pl.

 

Na podstawie informacji źródłowej opracowała Paulina Bez

25.09.2012

Galerie zdjęć