Uchwała Rady PISF w sprawie WFDiF

26 czerwca 2012 Rada PISF przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z apelem o przekształcenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie w narodową instytucję kultury.

 

W uchwale czytamy: „Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zwraca się z apelem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie w narodową instytucję kultury z zachowaniem jej dotychczasowych funkcji.

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie jest jedną z najważniejszych instytucji filmowych, której znaczenie dla rozwoju polskiej kinematografii, funkcjonowania rynku audiowizualnego, a także zachowania ponad sześćdziesięcioletnich zasobów archiwalnych polskiej sztuki filmowej jest niepodważalne.”

27.06.2012