Uchwała Rady PISF ws. zamiaru odwołania M. Sroki

Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przedstawiła opinię dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego w sprawie zamiaru odwołania Magdaleny Sroki z funkcji Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:

W odpowiedzi na pismo Pana Premiera z dnia 25 września br. dotyczące zaopiniowania zamiaru odwołania Pani Magdaleny Sroki z funkcji Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Rada PISF przedstawia następujące stanowisko:

W sprawie listu wysłanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do Prezesa Motion Picture Association of America (Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych) senatora Christophera Dodda, pragnęlibyśmy wyjaśnić, że list jest znany Radzie i był przedmiotem posiedzenia Rady na początku czerwca br.

List miał na celu pozyskanie licencji do fragmentów ceremonii Oscarowej dotyczących polskich twórców w celu umieszczenia ich w materiale filmowym promującym polską kinematografię na festiwalu w Cannes.

Rada uznała zarówno treść, jak i formę (język) tego listu za skandaliczne i poprosiła Dyrektor Magdalenę Srokę o wyjaśnienia. Pani Dyrektor poinformowała Radę, że list tej treści został napisany przez pracownika PISF z użyciem faksymile jej podpisu. Dyrektor Magdalena Sroka zapewniła, że treści listu nie znała, a zapoznawszy się z listem po powrocie z Cannes wyciągnęła konsekwencje w stosunku do odpowiedzialnego pracownika, który został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym.

Rada dała wiarę wyjaśnieniom Magdaleny Sroki i uznała je za wystarczające, biorąc pod uwagę, że na szczęście po wyjaśnieniach szkoda wizerunkowa wynikająca z wysłania takiego listu okazała się znikoma .

W opinii Rady PISF nie występują więc przesłanki wymienione w art. 14 pkt. 6 Ustawy
o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 roku, na podstawie których byłoby możliwe odwołanie Pani Dyrektor Magdaleny Sroki z funkcji Dyrektora PISF.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do pobrania:

Uchwała Rady PISF numer 162 z dnia 25 października br.

W Uchwale Nr 161 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przedstawienia opinii Rady PISF o zamiarze odwołania Magdaleny Sroki z funkcji Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w treści pojawiła się błędna informacja:

W sprawie listu wysłanego z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do Prezesa Motion Picture Association (Stowarzyszenie Amerykańskich Producentów Filmowych) senatora Christophera Dodda pragnęlibyśmy wyjaśnić, że list jest znany Radzie i był przedmiotem posiedzenia Rady na początku czerwca br.   

Rada PISF uznała to za oczywistą pomyłkę. Posiedzenie Rady, o którym mowa w powyższym fragmencie Uchwały Nr 161 miało miejsce 13 lipca 2017 roku.

Do pobrania:

09.10.2017