Uczestnicy SOFA 2016

Znamy uczestników 4. edycji SOFA – School of Film Agents.

SOFA

SOFA – School of Film Agents to program szkoleniowy stworzony w celu aktywnego wspierania i rozwoju inicjatyw, które wzmacniają rodzime przemysły filmowe oraz krajobraz filmowy w Europie. SOFA pomaga uczestnikom przekształcić ich pomysły w konkretne pakiety projektów, gotowe do pozyskiwania źródeł finansowania oraz do ich realizacji. Skupienie uwagi na managerach kultury i agentach filmowych, a nie na reżyserach czy producentach, zapewnia warsztatom unikalny charakter na międzynarodowej scenie filmowej.

Uczestnicy 4. edycji 

Czwarta edycja SOFA odbędzie się w dniach 19-28 sierpnia we Wrocławiu, tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury. Podczas 51. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, dyrektor SOFA Nikolaj Nikitin ogłosił nazwiska i tytuły projektów ośmiu uczestników czwartej edycji warsztatów.

„Promowanie edukacji filmowej, tworzenie alternatywnych dróg dystrybucji filmowej i rozwój widowni, a także zachowanie europejskiej kinematografii – to główne cele ośmiu przyszłych agentów filmowych, których wybraliśmy do czwartej edycji SOFA” – powiedział Nikitin. „Zrealizowane projekty uczestników pomogą w umocnieniu struktury rodzimego przemysłu filmowego oraz kultury filmowej. To nowe rozwiązania mające na celu promowanie świadomości oraz upowszechnianie europejskiej produkcji filmowej, a także tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych profesjonalistów filmowych w sektorze audiowizualnym.

Podczas prezentacji na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach, Nikitinowi towarzyszyli mentorzy SOFA: Riina Sildos, Miroslav Mogorovic, Roberto Olla, Katriel Schory oraz Tamara Tatishvili.

Lista uczestników oraz projektów SOFA 2016:

  • Lizaveta Bobrykava, Białoruś Projekt: Bel:Cinema (Belarus Empowerment Lab: Cinema); stworzenie centrum edukacyjno-twórczego w Mińsku, mającego na celu podkreślenie kreatywności lokalnych mediów.
  • Iris Elezi, Albania Projekt: The Albanian Cinematèque; utworzenie platformy mającej na celu promocję i rozwój kultury filmowej w Tiranie.
  • Inesa Ivanova, Litwa Projekt: Baltic View – Online & Cinema Space; wirtualna przestrzeń na bazie platform VoD, (wirtualne kino) oraz wydarzenia filmowe mające na celu rozpowszechnianie filmów z regionu Morza Bałtyckiego.
  • Terezie Krizkovska, Czechy Projekt: NaFilM – National Film Museum; stworzenie muzeum historii czeskiego kina.
  • Tekla Machavariani, Gruzja Projekt: Nushi – Film Media Package; przygotowanie pakietu materiałów medialnych (w formie drukowanej) o profilu edukacyjno-kulturalnym, zawierającego nowości i informacje dla gruzińskiej branży filmowej.
  • Dumitru Marian, Republika Mołdawii Projekt: Chisinau. Hub for European Films (CHEF); modernizacja kina Odeon w Chisinau jako miejsca prezentacji europejskich filmów.
  • Magdalena Puzmujzniak, Polska Projekt: FULL SPECTRUM International Film Festival; festiwal mający na celu upowszechnianie równości w przemyśle filmowym i wzmacnianie pozycji kobiet w filmie.
  • Julia Sinkevych, Ukraina Project: Ukrainian Film Promotion; międzynarodowa promocja ukraińskich filmów i twórców filmowych.

Relacja pomiędzy publicznością a lokalną produkcją filmową w wielu europejskich (a szczególnie wschodnioeuropejskich) krajach permanentnie słabnie. Młodzi, kreatywni managerowie kultury rozwijają swoje pomysły, aby uwrażliwić na ten aspekt, a tym samym odzyskać ową publiczność za pomocą alternatywnego podejścia do rodzimej kinematografii.

Jednak nie tylko publiczność, ale także branża filmowa zyskuje na wdrażaniu innowacyjnych projektów, jak chociażby komputeryzacja ośrodków kulturalnych na Litwie (FRONT – Film Republic of Networked Theatres Kestutisa Drazdauskasa), stworzenie mobilnego studia filmowego do celów edukacyjno-produkcyjnych w Polsce (Cinebus Malgorzaty Tusk) lub też powołanie pierwszego regionalnego funduszu filmowego w Rumunii (Transilvanian Film Fund autorstwa Cristiana Hordili). To zaledwie trzy przykłady z trzech pierwszych edycji SOFA.

Warsztaty we Wrocławiu

Podczas dziesięciodniowych warsztatów we Wrocławiu wybrani uczestnicy pracują nad swoimi pomysłami pod opieką grupy znakomitych, niezwykle doświadczonych profesjonalistów z branży filmowej. Cały trening skoncentrowany jest na efektywnej wymianie na wszystkich płaszczyznach pracy w kulturze: międzynarodowa komunikacja, budowanie przywództwa, edukacja kulturalna, jak również zapoznawanie się z publicznymi oraz prywatnymi sposobami finansowania na kreatywnych rynkach w danym kraju. 

Organizatorzy i partnerzy SOFA

SOFA – School of Film Agents jest wspólnym projektem realizowanym przez Filmplus UG (Kolonia) i Fundację Filmplus (Warszawa) we współpracy z Miastem Wrocław i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Institut Goethego (Europa Środkowa i Wschodnia), Film- und Medienstiftung NRW, jak również przez Polską Komisję Filmową i Wrocławską Komisję Filmową, a także wspierany przez EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

Informacja prasowa

06.07.2016