Ukazała się "Medycyna w filmie"

Nakładem wydawnictwa Homini ukazała się „Medycyna w filmie” – publikacja pod redakcją Macieja Ganczara i Michała Oleszczyka. Książka została wydana pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

„Medycyna w filmie”

Książka „Medycyna w filmie” jest owocem konferencji naukowej  „Medycyna w filmie i teatrze”, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 r. na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 

W publikacji znalazły się teksty autorstwa: Marka Hendrykowskiego, Małgorzaty Hendrykowskiej, Tadeusza Lubelskiego, Wojciecha Otto, Piotra Skrzypczaka, Jana Zamojskiego, Wojciecha Balucha, Hanny Serkowskiej, Katarzyny Skórskiej, Romana Sliwki, Jarosława Piętki, Ireneusza Gielaty, Michała Oleszczyka i Natalii Królikiewicz. 

„Tom pod redakcją Macieja Ganczara i Michała Oleszczyka prezentuje wieloaspektowe zagadnienie w sposób niezwykle inspirujący. Nie ulega wątpliwości, że związki medycyny i filmu są złożone. Ulegają one dynamicznej zmianie na przestrzeni rozwoju sztuki filmowej. Dlatego też, każde wydawnictwo tego typu będzie z konieczności prezentować obraz jedynie wyrywkowy. Niemniej w ramach tej nieuniknionej wyrywkowości, zawarte w niniejszym tomie artykuły wybitnych polskich badaczy filmu i kultury audiowizualnej pozwalają na w miarę całościowe uchwycenie owej fascynacji, jaką twórcy filmowi od samego początku medium żywią dla medycyny jako dziedziny nauki, ludzkiej działalności, a także (owszem) swoistej formy sztuki, pozwalającej na zrozumienie istoty człowieczeństwa tak w wymiarze metaforycznym, jak i w najpraktyczniejszym z możliwych”.

Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Więcej informacji o publikacji na stronie: tyniec.com.pl/homini/821-medycyna-w-filmie-9788373546967.html

19.06.2017