VII MFFHiW w Warszawie

VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych odbędzie się w Warszawie w dniach 24-28 października 2016 r. Wydarzenie jest współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych jest corocznym, niekomercyjnym projektem kulturalnym służącym promocji sztuki filmowej poświęconej pielęgnowaniu pamięci o przeszłości. Organizatorzy starają się wspierać autorów i producentów filmów przywołujących historię i tradycje obronne w ich działaniach na rzecz dotarcia do widzów. Pomysłodawcą festiwalu jest Teodor Ratkowski i wspierająca go, obywatelska grupa niezależnych twórców kultury skupionych w Fundacji Projektów Autorskich ARS CREATORI. Częścią projektu są również bezpłatne pofestiwalowe przeglądy filmów nagrodzonych na MFFHiW.

Nagrody

Symbolicznymi nagrodami we wszystkich kategoriach konkursowych Festiwalu są repliki polskich szabel wojskowych  z początków XX wieku, przyznawane twórcom za ich dzieła upowszechniające wiedzę i szacunek do przeszłości.

Obrady Jury

Spośród 75 filmów (13 fabuł, 13 filmów wojskowych i 49 filmów dokumentalnych) zgłoszonych do festiwalu przez twórców i producentów z 18 państw świata (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Finlandia, Francja, Iran, Irlandia, Kanada, Korea, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Węgry, Włochy) Jury w składzie:  

  • gen. broni dr Lech Konopka – historyk, przewodniczący Jury,
  • Teodor Ratkowski – reżyser i kompozytor muzyki filmowej, V-ce przewodniczący Jury,
  • Jan Engelgard – historyk, Muzeum Niepodległości,
  • Leopold Rene Nowak – reżyser, producent i wydawca – Polska Akademia Filmowa,
  • prof. Leonardo Losito – kulturoznawca – Włochy,
  • Paweł Łęski – publicysta. aktor, członek zarządu Światowej Unii Kina Niezależnego UNICA,
  • Mariusz Kotowski – reżyser i producent filmowy – USA,

wytypowało 30 filmów do tzw. listy filmów nominowanych do nagród. Wśród nich są filmy wojskowe nadesłane z 9 państw (Chorwacja, Finlandia, Francja, Kanada, Korea, Serbia, Szwajcaria, Węgry, Włochy).

Wyłoniony werdykt festiwalowy został utajniony do czasu ogłoszenia w Warszawie, podczas dwóch Gal Festiwalowych (w dniu 24.10.2016 r., godz. 17:30 – Gala Otwarcia w Auli Biskupa Polowego WP pod Katedrą Polową przy ul Długiej 13/15, ogłoszenie nagród specjalnych oraz 28.10.2016 r. o godz. 12:00, Gala Finałowa w kinie Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 – ogłoszenie nagród regulaminowych).

Festiwal jest otwarty dla wszystkich miłośników kina historycznego. Zaproszenie na festiwal dostępne jest na stronie: www.militaryfilmfestival.pl/zaproszenie.html.

Program projekcji festiwalowych dostępny jest na stronie: www.militaryfilmfestival.pl/program-projekcji-festiwalowych.html.

Na podstawie informacji prasowej

17.10.2016