VIII Konkurs Na Wspieranie Produkcji Filmowej w Krakowie

Ruszył nabór wniosków na VIII Konkurs Na Wspieranie Produkcji Filmowej w Krakowie.

Rozpoczął się nabór wniosków na VIII Konkurs na Wspieranie Produkcji Filmowej w Krakowie. Tradycyjnie już miasto wesprze realizacje nagrodzonych produkcji nie tylko finansowo, ale także logistycznie. Organizatorami konkursu są Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie.

Celem Konkursu realizowanego ze środków Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie (utworzonego dzięki współpracy Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego) jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Krakowem i Małopolską. Projekty te mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do podkreślania jego pozytywnego wizerunku. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Małopolskim lub Miastem Kraków, zarówno poprzez tematykę, jak i twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

Nabór wniosków do 29 lutego 

Aby wziąć udział w konkursie należy do 29 lutego 2016 złożyć wniosek w dwóch formach: elektronicznej i pisemnej. Aktualny formularz oraz szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku są dostępne na www.film-commission.pl. Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego przy ul. Wygrana 2, 30-311, Kraków, w godzinach 9:00–16:00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do siedziby Krakowskiego Biura Festiwalowego. 

Wszelkie pytania można kierować na adres: nwoda@film-commission.pl, akrupiarz@film-commission.pl i dnosal@film-commission.pl lub pod numer faksu +48 12 354 25 01.

08.02.2016