Visegrad Animation Forum 2016 - nabór zgłoszeń

– VAF jest imprezą dla wszystkich profesjonalistów związanych z branżą animowaną – producentów, twórców, reprezentantów studiów, którzy chcą zaprezentować swoje projekty podczas pitchingów, pokazać swoje filmy, znaleźć partnerów produkcyjnych czy dowiedzieć się więcej na temat strategii produkcyjnych w regionie. To ważne miejsce spotkań dla profesjonalistów z krajów wyszehradzkich i ościennych, w których polityka finansowania filmów animowanych wciąż jeszcze jest bardzo ograniczona – mówi Martin Vandas reprezentujący praskie Studio Maur, jeden z organizatorów ubiegłorocznej edycji forum.

Visegrad Animation Forum

Forum odbędzie się w dniach 3-5 maja 2016 podczas festiwalu Anifilm w Trzeboniu. Spośród nadesłanych zgłoszeń do finałowego pitchingu zostaną wybrane najciekawsze filmy krótkometrażowe i serie na etapie developmentu. Reprezentanci finałowych projektów zaprezentują je przed grupą producentów, redaktorów zamawiających, przedstawicieli telewizji z regionu, potencjalnych koproducentów oraz autorów.

Międzynarodowe jury, które oceniać będzie wszystkie projekty wybierze najlepszy, który nagrodzi  projekt filmu, czekiem o wysokości 2 000 euro na develompent.

W kategorii serii, jury wyłoni najlepszy projekt, którego reprezentanci otrzymają zaproszenie do udziału we wrześniowej edycji Cartoon Forum wraz ze zniżką na akredytacje.

Zgłoszenia

Projekty do pitchingów można zgłaszać do 8 lutego 2016, wypełniając formularz zgłoszeniowy w języku angielskim, który jest dostępny na stronie vp.eventival.eu/anifilm/2016. Koszt zgłoszenia projektu serii telewizyjnej to 100 euro. Zgłoszenia projektów krótkometrażowych są bezpłatne.

Polski projekt nagrodzony w Czechach

W 2014 podczas pitchingu filmów krótkometrażowych zwycięzcą okazał się projekt filmu Natalii Brożyńskiej „Doradcy króla Hydropsa”. Pracą nad projektem zajmuje się studio WJTeam. Projekt otrzymał również dofinasowanie PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Produkcja filmowa”.

Organizatorzy

Organizatorem VAF jest Stowarzyszenie Czeskiej Animacji (Association of Czech Animation) we współpracy z festiwalem Anifilm, Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji (SPPA), Słowackim Stowarzyszeniem Producentów Animacji (APAF), Stowarzyszeniem Słoweńskiej Animacji (DSAF) i węgierską MOME.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie: visegradanimation.com/vaf2016.

Na podstawie informacji prasowej

21.12.2015