Walka o Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Istnienie WFDiF w Warszawie jest zagrożone. Dyrektor Wytwórni protestuje.

„Tradycja i przyszłość Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych jest poważnie zagrożona. Na zlecenie miasta stołecznego Warszawy jedna z pracowni architektonicznych przygotowała plan zagospodarowania, w którym w pierwotnej wersji, zamiast WFDiF pojawiły się na tym terenie apartamenty, pas zieleni i nowe drogi” – napisał w specjalnym oświadczeniu dyrektor Wytwórni Włodzimierz Niderhaus.

„Nowy plan zagospodarowania terenów przy Chełmskiej wyklucza prowadzenie i rozwój działalności WFDiF – pisze Niderhaus. – Plan zakłada budowę nowych dróg oraz przeznaczenie części terenów do zabudowy usługowej, co spowoduje w przyszłości konieczność wyburzenia ponad 20 budynków, w tym Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy, nowych hal zdjęciowych, archiwum filmowego, zakładu montażu i dźwięku oraz części budynków Filmoteki Narodowej”.

Dyrektor Niderhaus pisze, że minister kultury już dwukrotnie interweniował w tej sprawie u władz Warszawy, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

„Nie przekonuje nas, ani całego środowiska filmowego, argument, że dla rozwoju miasta ważniejszy niż Wytwórnia o 60-letniej tradycji, jest pas zieleni i drogi do przyszłych apartamentów. Kategorycznie i konsekwentnie się temu sprzeciwiamy” – pisze dyrektor WFDiF.

Całe oświadczenie na www.wfdif.com.pl

08.05.2009