Walne Zgromadzenie CIFEJ w Polsce

W dniach 20-23 stycznia 2012 w Warszawie, odbędzie się Walne Zgromadzenie CIFEJ (Centre International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse), międzynarodowej organizacji zajmującej się problematyką filmu i twórczości audiowizualnej dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystości w kinie Kultura, 20 stycznia nagrodę specjalną CIFEJ odbierze m.in. dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz.

Walne Zgromadzenie CIFEJ po raz pierwszy w Polsce

Po raz pierwszy Walne Zgromadzenie CIFEJ odbędzie się w Polsce. Wezmą w nim udział przedstawiciele twórców, producentów i dystrybutorów filmowych, dyrektorzy festiwali oraz reprezentanci współpracujących z CIFEJ organizacji członkowskich. Swój udział potwierdzili goście z Europy, Chin, Indii, Kanady i Iranu.

Filmowe przekraczanie granic

Podczas spotkania w Warszawie zostaną omówione m.in. możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie realizacji filmów artystycznych, kwestie działalności edukacyjnej wśród młodych widzów, szczególnie na polu tworzenia etiud animowanych. Jednym z najważniejszych zagadnień będzie filmowe przekraczanie granic, czyli próba sprawienia, aby młodzi ludzie poprzez twórczość filmową mogli poznawać życie swoich rówieśników w innych krajach.

Nagroda specjalna dla Agnieszki Odorowicz

20 stycznia 2012, podczas uroczystości w kinie Kultura, zostaną wręczone nagrody specjalne CIFEJ. Otrzymają je: Witold Giersz, reżyser filmów animowanych, za całokształt twórczości oraz Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF i Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

CIFEJ

Organizacja CIFEJ została utworzona pod auspicjami UNESCO w 1955 roku. Realizuje przyjęte przez UNESCO cele międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji, praw dziecka do obioru dóbr kultury, tolerancji religijnej, promocji języków narodowych i różnorodności kulturowej poprzez środki audiowizualne. Obecnie jednym z głównych jej zadań jest wspieranie i promocja produkcji oraz dystrybucji filmów (w tym programów telewizyjnych) dla dzieci, edukacja artystyczna poprzez programy „Kids for Kids”.

 

Aktualnie w skład CIFEJ wchodzi 156 członków z 54 krajów, siedziba organizajcji mieści się w Teheranie.

Walne Zgromadzenie CIFEJ w Warszawie odbywa się na zaproszenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Polsko-Brytyjskiej Fundacji Filmów Młodego Widza.

 

Więcej informacji na stronie: www.cifej.com.

 

Szczegółówych informacji o wydarzeniu udziela Emilia Cieniuch, tel. 512 129 369.

 

Informacja prasowa

18.01.2012