Warmińsko-Mazurski Regionalny Fundusz Filmowy od 2017 roku

Od 2017 roku zostanie uruchomiony Warmińsko-Mazurski Regionalny Fundusz Filmowy zapowiedział na konferencji prasowej podczas WAMA Film Festival Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Celem funduszu będzie wspieranie produkcji filmowych promujących region.

Regionalne Biuro Filmowe

We wtorek 11 października 2016 r. zapadła decyzja o utworzeniu Regionalnego Biura Filmowego przy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (CEiIK) w Olsztynie. Do jego głównych zadań należeć będzie:

  • prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego,
  • organizacja i wspomaganie festiwali filmowych oraz wydarzeń towarzyszących,
  • prowadzenie Regionalnego Ośrodka Dokumentacji Digitalizacji, w którym archiwizowane i udostępniane będą produkcje filmowe oraz dźwiękowe.

Zasady funkcjonowania Regionalnego Biura Filmowego mają być opracowane do końca tego roku. Działalność Biura ma ruszyć w styczniu 2017 r.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy

Fundusz ma umożliwić dofinansowanie filmów fabularnych i dokumentalnych, związanych z Warmią i Mazurami poprzez tematykę, twórców czy miejsce realizacji. Pieniądze na produkcje promujące region będą przyznawane w drodze konkursu. W pierwszym roku przewidziano na ten cel 500 tys. zł z budżetu województwa. W kolejnych latach kwota ma być większa, bo władze regionu chcą namówić do finansowego udziału w tym przedsięwzięciu lokalne samorządy i prywatne firmy.

Na podstawie informacji opublikowanych na portalach: http://gwarminska.pl/strona/od-przyszlego-roku-funkcjonowac-bedzie-regionalne-biuro-filmowe/, http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/warminsko-mazurski-regionalny-fundusz-filmowy-od-przyszlego-roku,85681.html, http://www.portalfilmowy.pl/wydarzenia,5,23940,1111,1,Warminsko-Mazurski-Fundusz-Filmowy-juz-w-2017-roku.html.

14.10.2016