Warsztat scenariuszowy Training the Trainers

W ramach programu Midpoint, w dniach 26-30 listopada odbędzie się w Łodzi warsztat Training the Trainers, skierowany do nauczycieli scenariopisarstwa, scenarzystów i producentów.

Program Midpoint i warsztat Training the Trainers

Organizowany od 2010 roku przez Szkołę Filmową FAMU w Pradze program Midpoint jest międzynarodowym programem developmentowym przezna­czonym dla absolwentów szkół filmowych oraz profesjonalistów. Midpoint jest platformą oferującą kilka różnych warsztatów w zakresie filmu i telewizji, a jego celem jest wsparcie kreatywnej współpracy pomiędzy scenarzystą, reżyserem i producentem. Jednym z tych warsztatów jest Training the Tra­iners, który przy wsparciu PISF jest od 2015 roku organizowany przez Szkołę Filmową w Łodzi.

Training the Tra­iners to warsztat skierowany do nauczycieli scenariopi­sarstwa, do profesjonalistów zawodowo zajmujących się developmentem projektów filmowych, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności na polu dramaturgii filmowej i script doctoringu oraz do scenarzystów i producen­tów, których projekty filmów fabularnych są na etapie outline’u lub draftu. Program warsztatu Training the Tra­iners polega na spotkaniu scenarzystów z tzw. trenerami, czyli osobami profesjonalnie zajmującymi się rozwijaniem projektów filmowych. W ciągu pięciu dni 6 wybranych projektów filmowych poddanych będzie intensywnemu procesowi developmentu, który zostanie przeprowadzony przez uczestników z grupy trenerów. W rezultacie jedni będą rozwijać swoje projekty, a drudzy uczyć się jak to robić. Cały proces będzie pilotowany przez doświadczonych nauczycieli, scriptdoctorów i uzupełnio­ny przez ich wykłady, analizy filmów oraz praktyczne zajęcia z pisania scen i budowania postaci.

Warsztat Training the Trainers prowadzony jest przez dwóch doświadczonych script doctorów, a jednocześnie nauczycieli scenariopisarstwa – Martina Daniela oraz Mary Kate O’Flanagan.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia od:

 • Scenarzystów i producentów, którzy mają projekty filmów fabularnych na etapie outline’u lub draftu. Projekty na warsztat zgłaszają autorzy lub produ­cenci. Obecność scenarzysty jest oczywista, ale zapraszani są także związani z projektem producenci lub reżyserzy.
 • Profesjonalistów, którzy zajmują się nauczaniem scenariopisarstwa lub pracują jako konsultanci scenariuszowi.
 • Profesjonalistów, których praca polega m.in. na czytaniu, analizowaniu i ocenianiu projektów filmowych, a więc: producentów kreatywnych, agentów, przedstawicieli instytucji i funduszy filmowych etc.

Warsztat skierowany jest do następujących uczestników:

 • TRENERZY / Grupa A / — doświadczeni nauczyciele scenopisarstwa i script doctorzy (4 osoby). Osoby te będą czytać wszystkie projekty i przeprowadzą z ich autorami po jednej sesji, pod przewodnictwem i we współpracy z wykładowcami.
 • TRENERZY / Grupa B / — producenci kreatywni, przedstawiciele funduszy filmowych, agenci, eksperci scenariuszowi (8 osób). Osoby te będą brać udział we wszystkich sesjach developmentowych.
 • SCENARZYŚCI / Grupa C / — Scenarzyści z projektami /w miarę możliwości wraz z producentami, reżyserami (6 projektów, maksymalnie 2 osoby na projekt). Osoby te przeczytają wszystkie projekty i wezmą udział we wszystkich sesjach developmentowych.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w wykładach i analizach i są obecni przez całe 5 dni warsztatu. Warsztat prowadzony jest w języku angielskim.

Zgłoszenia

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października. Zgłoszenia powinny zawierać:

Trenerzy:

 • CV obejmujące doświadczenie zawodowe (w pisaniu, konsultowaniu, nauczaniu, pracy nad scenariuszem etc.).
 • List motywacyjny, w którym wyjaśnicie dlaczego sądzicie, że warsztaty będą dla was korzystne.

Scenarzyści:

 • Synopsis swojego pomysłu.
 • Konspekt swojego scenariusza, od 5 do 10 stron (konspekt ma zawierać tylko najważniejsze wydarzenia opowiadanej historii i – tak jak scenariusz – powinien być napisany w czasie teraźniejszym. Nie należy zawierać w nim dialogów, postaci, przykładowych scen i uwag dotyczących swoich wizji filmu).
 • CV z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia w tworzeniu scenariuszy lub pisaniu innych podobnych form.
 • CV członka zespołu kreatywnego, który będzie uczęszczać na zajęcia wraz z aplikującym.
 • List motywacyjny, w którym wyjaśnicie, dlaczego sądzicie, że warsztaty będą dla was korzystne.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie midpoint-center.eu.

Osoby z Polski proszone są o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres: midpoint@filmschool.lodz.pl, zaś osoby z Czech i innych krajów powinni wysyłać zgłoszenia na adres: midpointcenter@famu.cz.

Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić w języku angielskim!

Opłaty:

 • Trenerzy Grupa A: 250 EUR
 • Trenerzy Grupa B: 300 EUR
 • Uczestnicy z projektami: 250 EUR/projekt

Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz opłatę za warsztaty (w przypadku projektów filmowych, jeżeli w warsztatach uczestniczyć będą dwie osoby z jednym projektem, uczestnikom zapewnia się zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu.

Plany i terminy:

 • Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 15 października 2015 roku.
 • Rozmowy kwalifikacyjne ze scenarzystami za pośrednictwem Skype: po wcześniejszym umówieniu między 15 października a 1 listopada 2015 roku.
 • Ogłoszenie listy uczestników: 2 listopada 2015 roku.
 • Ostateczny termin zgłaszania konspektów lub szkiców projektów w języku angielskim: 9 listopada 2015 roku.
 • Warsztat został zaplanowany na 5 dni w terminie 26-30 listopada 2015 roku (przyjazd 25 listopada i wyjazd 1 grudnia). Warsztaty będą odbywać się w Szkole Filmowej w Łodzi.

Warsztat organizują i koordynują: Andrzej Mellin, Marcin Malatyński, Dagna Kidoń. E-mail: midpoint@filmschool.lodz.pl.

Na podstawie informacji prasowej

10.09.2015