Warsztaty Bydgoskiej Kroniki Filmowej

Do 11 maja 2012 można nadsyłać zgłoszenia do udziału w ogólnopolskich warsztatach dla twórców filmu dokumentalnego, które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 16-18 maja 2012.

Warsztaty z Maciejem Cuske i Marcinem Sauterem

Wiosenne warsztaty Bydgoskiej Kroniki Filmowej odbędą się w dniach 16-18 maja 2012 w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury. Podczas warsztatów wyłonieni zostaną najzdolniejsi adepci kina dokumentalnego, którzy na najbliższy rok trafią do zespołu BKF-u. Warsztaty poprowadzą reżyserzy filmów dokumentalnych: Maciej Cuske i Marcin Sauter.

Nabór zgłoszeń do 11 maja

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach do 11 maja 2012 muszą przysłać na adres bydgoskakronikafilmowa@wp.pl, wniosek o przyjęcie do zespołu warsztatowego z dopiskiem „Warsztaty BKF”. Do wniosku należy dołączyć krótkie CV oraz pomysł na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego dziejącego się w Bydgoszczy (tekst na jedną stronę formatu A4). Scenariusz powinien zawierać: krótką charakterystykę tematu, zarys dramaturgii oraz autorski komentarz. Spośród nadesłanych wniosków wybrane zostaną najlepsze, a 14 maja z ich autorami przeprowadzone zostaną w siedzibie MCK w Bydgoszczy rozmowy kwalifikacyjne.

 

Informacji na temat warsztatów udziela Jarosław Jaworski, tel. 602 73.14.11, 52 32.55.553, e-mail: press@mok.bydgoszcz.pl.

Więcej informacji na stronie: www.mok.bydgoszcz.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

06.05.2012