Warsztaty dla producentów „Beyond Borders”

Do 31 marca trwa nabór na warsztaty dla producentów filmowych „Beyond Borders”, które odbywają się w czerwcu w Tunezji. Organizatorzy spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą 5 europejskich i 5 afrykańskich uczestników.

Warsztaty te współorganizowane są przez Huston School of Film & Digital Media (Galway, Irlandia ) i Sud Ecriture (Tunis). Inicjatywa ta wspierana jest przez MEDIA International i EAVE (European Audio Visual Entrepreneurs – Luksemburg), a także Imagine Film Training Institute (Burkina Faso) i CNC (Centre National de la Cinématographie – Francja).

Podczas tygodniowych zajęć uczestnicy programu zapoznają się z następującymi zagadnieniami: kreatywna produkcja i postprodukcja filmowa, systemy finansowania filmów w Europie i Afryce, rola pitchingu oraz sposoby dystrybucji i promocji kinematografii pomiędzy krajami afrykańskimi i europejskimi.

Więcej informacji na stronie organizatorów warsztatów: www.beyondborders-training.net.

15.03.2010