Warsztaty EP2C - nabór

E2PC to tygodniowe warsztaty skierowane do producentów i kierowników post-produkcji, szczególnie osób pracujących przy realizacji międzynarodowych koprodukcji. Tegoroczna edycja projektu odbędzie się w dniach 12-17 października w Kolonii.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 czerwca

  • Dla kogo?
    EP2C to warsztaty dla producentów i kierowników post-produkcji. W grupie 22 uczestników, 14 miejsc przewidzianych jest dla producentów, 8 dla kierowników post-produkcji. Organizatorzy oczekują zgłoszeń od osób z doświadczeniem w produkcji filmowej, chcących wyjść poza lokalny rynek i otwartych na możliwości koprodukcji z innymi krajami.
  • W jaki sposób?
    Producenci powinni zgłosić się do udziału w warsztatach z projektem fabularnym bądź dokumentalnym, który zostanie poddany analizie podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonych, aktywnych na rynku koprodukcji producentów oraz ekspertów. Wykłady i zajęcia towarzyszące warsztatom poruszać będą spektrum zagadnień post-produkcyjnych: od finansowania projektu po dystrybucję i sprzedaż. Zgłoszony projekt powinien znajdować się w fazie przed zdjęciami.

Koszt udziału w warsztatach EP2C: 850 euro (pokrywa koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia). Dostępne jest stypendium na udział w szkoleniu. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają członkowie nowych państw UE. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

 

Więcej informacji na stronie: www.ep2c.com. Kontakt e-mail: info@ep2c.com.

 

Źródło: www.mediadeskpoland.eu

25.06.2012