Warsztaty filmowe pod hasłem "Film w edukacji szkolnej" - zgłoszenia do 18 czerwca

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz kino „Charlie”

 

zapraszają nauczycieli i pracowników kultury z całego kraju na: Ogólnopolskie warsztaty filmowe pod hasłem „Film w edukacji szkolnej”.

 

Celem proponowanych zajęć jest wzbogacenie wiedzy filmoznawczej nauczycieli i pracowników instytucji kultury, zapoznanie z praktyczną stroną pracy nad filmem oraz inspirowanie do poszukiwania własnych rozwiązań dydaktycznych (projektowanie zajęć filmowych, opracowywanie projektów edukacyjnych, konstruowanie programów, semiprogramów itp.).

 

Stacjonarne warsztaty odbędą się w dniach 23-27 sierpnia 2010 w Łodzi.

 

Zajęcia odbędą się w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, Muzeum Fabryki, Muzeum Kinematografii, Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej, kinie „Charlie”; a prowadzone będą przez filmowców z PWSFTviT, filmoznawców z Uniwersytetu Łódzkiego oraz doradców metodycznych z ŁCDNiKP.

 

Uczestnikom kursu zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

  • Najważniejsze zjawiska w filmie polskim (z zaakcentowaniem gatunków, twórców i zjawisk wymienionych w nowej podstawie programowej).
  • Środki wyrazu sztuki filmowej. Warsztat twórcy filmowego: praktyczna nauka filmowania oraz montażu filmowego. Uczestnicy będą pracowali nad własną etiudą filmową.
  • Analiza i interpretacja dzieła filmowego.
  • Psychologiczne aspekty odbioru dzieł sztuki filmowej.
  • Metodyka pracy z filmem na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowoczesne i efektywne metody kształcenia, wykorzystanie nowych mediów w edukacji). Przybliżenie możliwości wykorzystania materiałów „Filmoteki Szkolnej” (film, broszura, portal internetowy) do realizowania celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • Rola filmu w działaniach wychowawczych szkoły i profilaktyce społecznej.

 

Zajęcia realizowane będą w blokach przedpołudniowych i popołudniowych, łączących elementy wykładu oraz praktycznych zajęć warsztatowych. Spotkania zostaną wzbogacone projekcjami filmowymi, zwiedzaniem „Łodzi filmowej i artystycznej”, wizytami w Muzeum Kinematografii oraz PWSFTviT.

 

Uczestnicy spoza Łodzi zostaną zakwaterowani w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Legionów 27.

Koszt akredytacji dla uczestników spoza Łodzi (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, program) – 150 zł., zaś dla uczestników z Łodzi – 50 zł (program warsztatów oraz obiad).

Wpłaty, po uprzedniej informacji zwrotnej od organizatorów o zakwalifikowaniu Państwa na warsztaty, prosimy kierować na konto: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, 94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86, bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi, nr konta 10 1240 3028 1111 0000 2838 7204.

 

Udział w warsztatach należy zgłosić na karcie zgłoszenia (plik .doc) w terminie do 18 czerwca 2010.

 

Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o kontakt: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima, al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź, tel. 42-688-52-15 w. 20, e-mail: gabinetfilmowy@op.pl.

12.05.2010