Warsztaty finansowo-prawne KIPA 2015 - nabór

„Włączanie twórczości osób trzecich do filmów fabularnych i dokumentalnych. Wykorzystanie dóbr osobistych w filmach” to tytuł pierwszego spotkania IV edycji cyklu warsztatów finansowo-prawnych KIPA.

Najbliższe spotkanie 16 czerwca

Nowa edycja warsztatów rozpocznie się 16 czerwca. Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.00-14.30 w Warszawie. Spotkanie to jest m.in. rezultatem uwag dotyczących zakresu programu szkoleniowego KIPA na rok 2015 zebranych od producentów filmowych zrzeszonych w KIPA. Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie dóbr osobistych w filmie fabularnym i dokumentalnym.

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w warsztatach należy wysłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie audiowizualni.pl, na adres e-mail: biuro@kipa.pl z dopiskiem „Warsztaty”. Nabór wniosków odbywa się od 26 maja do 9 czerwca 2015 roku. Adres miejsca, w którym odbędzie się szkolenie zostanie podany później.

Tematyka spotkania

Na jakich zasadach można włączać twórczość innych osób do filmu – zasady ogólne:

 • nabycie praw, uzyskanie licencji, umowa o stworzenie utworu lub wykorzystanie już istniejącego utworu;
 • aspekty praktyczne i najczęstsze błędy;
 • specyfika korzystania z banków zdjęć, banków ujęć filmowych i banków muzyki – najpopularniejsze pułapki;
 • korzystanie z archiwaliów – na co uważać;
 • granice inspiracji i opracowania – czyli jak blisko możemy odwołać się do wcześniejszej twórczości osób trzecich – case studies;
 • cytat w dziele audiowizualnym – co wolno teraz i co zmieni nowelizacja prawa autorskiego, nad którą pracuje Sejm;
 • dozwolony użytek w przestrzeni publicznej – czy i jak można włączać do filmów nagrania utrwalające budynki, dzieła sztuki, uliczne reklamy, szyldy sklepowe, etc.

Film dokumentalny – co zmienia się w stosowaniu powyższych zasad przy pracy nad dokumentem.

Dobra osobiste a film fabularny oraz dokumentalny:

 • nazwisko i pseudonim – czyli film o kimś;
 • dobre imię, prywatność i godność – czyli film o czyimś życiu;
 • renoma – czyli film o firmie lub instytucji;
 • kult pamięci po osobie zmarłej – czyli co można po śmierci;
 • wizerunek w filmie.

O prowadzącym

Warsztaty poprowadzi mecenas Maciej Kubiak z kancelarii prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, który specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa mediów, własności intelektualnej (zwłaszcza prawa autorskiego) i nowych technologii, prawa reklamy i konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych a także sporach sądowych oraz negocjacjach a także doradza przy międzynarodowych koprodukcjach filmowych i realizacji produkcji telewizyjnych.

Warsztaty ze wsparciem PISF

Cykl warsztatów profesjonalnych KIPA 2015 – IV edycja organizowany jest przez Krajową izbę Producentów Audiowizualnych przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Więcej informacji: audiowizualni.pl.

27.05.2015