Warsztaty jednodniowe KIPA Sprawna Produkcja – umowy dystrybucyjne

10 października 2017 w godzinach 10.00 – 15.00, w budynku Golden Floor Plaza, Al.Jerozolimskie 123 A odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów KIPA Sprawna Produkcja.

Szkolenie poprowadzi mec. Krzysztof Czyżewski, adwokat, od kilkunastu lat zajmujący się prawem własności intelektualnej. Świadczy usługi dla wielu podmiotów działających m.in. w obszarach filmu, mediów, reklamy i IT. Jest wykładowcą z zakresu prawa własności intelektualnej, mediów, dóbr osobistych i reklamy. Pełni też funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA.

Umowy dystrybucyjne. Współpraca producenta z dystrybutorem

Podczas warsztatów zostanie omówione przygotowanie producenta do spotkania z dystrybutorem. Uczestnicy dowiedzą się jakich informacji, dokumentów bądź działań może oczekiwać od producenta dystrybutor. Zostaną omówione biznesowe warianty współpracy oraz to, co może znaleźć się na stole negocjacyjnym.

Zostanie również omówiona specyfika pracy z dystrybutorem, który jest jednocześnie koproducentem filmu. Uczestnicy zastanowią się, czy producent powinien angażować się w proces dystrybucji oraz jak zarządzać kosztami P&A i czy warto współfinansować te koszty. Przekonają się także, że pre-sale i MG to nie tylko korzyści i dowiedzą się jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym dystrybutorem.

Szczegółowe tematy do analiz i dyskusji podczas szkolenia:

  • Zanim pójdę do dystrybutora
  • Co dla dystrybutora jest ważne
  • Koproducent dystrybutorem
  • Co i na jak długo przekazać dystrybutorowi?
  • Udział producenta w dystrybucji
  • 6MG czy nie-MG
  • Zarządzanie P&A kluczem do sukcesu
  • Nieuczciwy dystrybutor
  • Co gdy współpraca się nie układa
  • Główne pola sporu w negocjacjach producenta z dystrybutorem

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesyłać go do 3 października 2017 (wtorek) na adres biuro@kipa.pl z dopiskiem „warsztaty”.

Źródło informacji: audiowizualni.pl.

28.09.2017