Polsko-niemieckie warsztaty projektu Ansichtssache od 4 do 11 października

Projekt ANSICHTSSACHE umożliwi studentom z Polski i Niemiec wspólną pracę nad sześcioma filmami krótkometrażowymi. Scenariusze przygotowało sześcioro niemieckich autorów, a filmy kręcone będą w języku polskim przez młodych polskich reżyserów. To nie tylko profesjonalne perspektywy dla przyszłych polsko-niemieckich produkcji filmowych – to także porozumienie międzynarodowe w praktyce: dzięki wspólnej pracy przy projektach filmowych naturalne staje się poznanie kultury i punktu widzenia sąsiadów.

 

Na początku października, w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi startują warsztaty projektu ANSICHTSSACHE. Od 4 do 11 października polskie zespoły złożone ze studentów Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej oraz Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej wraz ze studentami Wydziału Literatury w Lipsku pracować będą pod artystycznym nadzorem Roberta Glińskiego i Cathy de Haan nad sześcioma filmami krótkometrażowymi.

 

Scenariusze studentów Instytutu Literatury w Lipsku wyłoniono w drodze zorganizowanego w Lipsku konkursu. Studenci PWSFTviT to młodzi reżyserzy zaczynający jesienią studia magisterskie oraz studenci podyplomowego studium sztuki organizacji produkcji. W zespołach, wraz z autorami scenariuszy, pracować będzie po jednym studencie wydziału reżyserii filmowej i telewizyjnej, jak również wydziału organizacji sztuki filmowej.

 

Postępy i ciekawostki dotyczące warsztatów raportowane będą dwujęzycznie na stronie http://ostpol-ansichtssache.blogspot.com Informacje dostępne będą także na stronie internetowej OSTPOL: www.ostpol-leipzig.de.

 

Ze scenariuszy, dopracowanych w trakcie warsztatów, powstawać będzie w Polsce od listopada 2009 do stycznia 2010 sześć filmów krótkometrażowych. Filmy te będą pokazywane na krajowych i międzynarodowych festiwalach filmowych, począwszy od lutego 2010, a wszystkie pokazane zostaną w ramach specjalnego programu w kwietniu 2010 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Dreźnie.

 

ANSICHTSSACHE to projekt OSTPOL e.V. – stowarzyszenia z Lipska, wspierającego międzynarodowe projekty. Partnerami projektu w 2009 roku jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTviT) i Niemiecki Instytut Literatury w Lipsku.

 

Projekt ANSICHTSSACHE 2009 wspierany jest przez następujące instytucje: Fundacja Roberta Boscha, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Sächsische Landeszentrale für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM), Instytut Adama Mickiewicza i Instytut Goethego.

 

Więcej informacji: www.lenivastudio.com.

 

Informacja prasowa

17.09.2009