Wchodzi w życie umowa koprodukcyjna Polska-Izrael

11 września 2013 weszła w życie polsko-izraelska umowa o koprodukcji filmowej. Dzięki niej wspólne koprodukcje będą mogły ubiegać się o środki publiczne z obu krajów. Ratyfikowanie Umowy otwiera formalną drogę do ubiegania się o środki publiczne z Izraela dla koprodukcji polsko-izraelskich.

Filmy oraz inne utwory audiowizualne

Dla celów umowy termin „koprodukcja filmowa” obejmuje filmy oraz inne utwory audiowizualne niezależnie od ich długości i formatu, w tym animowane i dokumentalne, przeznaczone do rozpowszechniania w dowolny sposób i w dowolnej formie (…). Koprodukcje filmowe podejmowane w ramach Umowy są traktowane przez władze w obu państwach jako filmy produkcji rodzimej i są upoważnione do korzystania z przywilejów dotyczących branży produkcji filmowej. Przywileje te mają zastosowanie do koprodukcji filmowych podejmowanych przez producentów, którzy w opinii właściwych władz posiadają właściwą organizację techniczną, wystarczające wsparcie finansowe oraz uznaną pozycję zawodową.

Realizacja w Polsce lub w Izraelu

Koprodukcja filmowa powinna być realizowana w Polsce lub w Izraelu. Zdjęcia mogą być realizowane także w innych państwach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na temat produkcji filmowej bądź treść scenariusza oraz jeżeli w realizacji zdjęć uczestniczą technicy z Polski lub Izraela. Prace laboratoryjne powinny być wykonywane w Polsce lub w Izraelu (…). Wkład każdego z koproducentów powinien wynosić od dwudziestu do osiemdziesięciu procent budżetu każdej koprodukcji.

„Koprodukcja polsko-izraelska” lub „koprodukcja izraelsko-polska”

Każdy z koproducentów powinien być współwłaścicielem oryginalnego materiału produkcyjnego , mieć swobodny do niego dostęp oraz prawo do wykonania kopii (…). Podczas pokazów, koprodukcja powinna być określana jako „koprodukcja polsko-izraelska” lub „koprodukcja  izraelsko-polska” .
Na import, dystrybucję i rozpowszechnianie izraelskich produkcji filmowych w Polsce, ani na import, dystrybucję i rozpowszechnianie polskich produkcji filmowych w Izraelu nie będą nakładane ograniczenia inne niż zawarte w obowiązujących w tych państwach przepisach prawa.

16.10.2013