Weź udział w konferencji naukowej

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM oraz Koło Naukowe Studentów Japonistyki UAM Japonica Creativa zapraszają do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Nagisa Ōshima: twórca japońskiej nowej fali”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-25 października. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 września.

Japońska nowa fala

Wraz ze śmiercią Kōjiego Wakamatsu 17 października 2012 oraz Nagisy Ōshimy 15 stycznia 2013 można mówić o symbolicznym końcu formacji artystycznej określanej mianem japońskiej nowej fali. Ōshima, czołowy reprezentant kierunku, jak również jeden z najwybitniejszych twórców powojennego japońskiego kina autorskiego, pozostaje w Polsce artystą wciąż nieznanym szerszej publiczności, a refleksje nad jego dziełami pojawiają się na marginesie polskiej myśli humanistycznej. W przekonaniu organizatorów jego twórczy dorobek (nie tylko filmy, ale i eseistyka) wymaga upamiętnienia i popularyzacji, jak również próby podsumowania, czy też przewartościowania.

Konferencja o twórczości Nagisy Ōshimy

Organizacja konferencji naukowej poświęconej wyłącznie twórczości Nagisy Ōshimy jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie rodzimych kulturoznawców i filmoznawców kinem i kulturą japońską, a także postępującą specjalizację ich badań, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba publikacji w języku polskim, poświęconych kinematografii Nipponu (m.in. „Akira Kurosawa, artysta pogranicza” Michała Bobrowskiego, „Adaptacje literatury japońskiej” pod red. Krzysztofa Loski i prace tego autora: „Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna” oraz „Nowy film japoński”; „Sześć widoków na kinematografię japońską” Dawida Głowni).

Zgłoszenia

Maksymalny czas wystąpień w języku polskim to 15-20 minut. Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

 

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie Międzywydziałowego Koła Filmoznawców i Medioznawców oraz stronie Koła Naukowego Studentów Japonistyki UAM Japonica Creativa. Organizatorzy proszą o ich przesłanie wraz z abstraktami (do 2,5-3 tys. znaków) do 15 września na adres e-mail Międzywydziałowego Koła Filmoznawców i Medioznawców UAM: mkfim@googlegroups.com lub Koła Naukowego Studentów Japonistyki UAM Japonica Creativa: japonica.creativa@gmail.com.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 roku w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 podczas festiwalu Japan Week.

 

Informacja prasowa

26.08.2013