Widz kinowy w Polsce. Raport z badań

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na zlecenie PISF wykonał badania widza kinowego. Badania widzów kinowych w Polsce przeprowadzono wykorzystując techniki badań jakościowych i ilościowych.

Ilościowe badania widzów kinowych w Polsce przeprowadzono w dniach 15-30 czerwca 2015 r. techniką wywiadu bezpośredniego. W badaniach ilościowych założono, że wywiady przeprowadzone będą w 20% wszystkich kin w Polsce, z czego 80% tej liczby stanowić będą kina typu mini- i multipleks. Ze względu na minimalizację błędu szacunku próby oraz planowaną liczbę analiz przekrojowych określono wielkość próby badawczej na 2048 osób uczęszczających do kina.

Jakościowe badania widzów kinowych w Polsce przeprowadzono w dniach 12-23 czerwca 2015 r. techniką wywiadu grupowego (FGI) w trzech miastach: Rybniku, Katowicach i Warszawie (łącznie 9 wywiadów grupowych, w każdym mieście 3 wywiady, po 1 wywiadzie w każdej grupie wiekowej: do 24 lat; 25 do 50 lat; powyżej 50 lat). W wywiadach grupowych uczestniczyło w sumie 77 osób uczęszczających do kina. W trakcie wywiadu uczestnicy poza moderowaną dyskusją wykonali kolaż pt. „Widz kinowy w Polsce” oraz projekt „Idealnego kina”. Wywiady trwały od 1,5 godziny do 2 godzin, narzędziem badawczym był scenariusz wywiadu.

Poniżej publikujemy wyniki przeprowadzonych badań.

Do pobrania:

07.12.2015