Więcej pieniędzy na filmy historyczne

Generał Nil
Generał Nil, reż. Ryszard Bugajski

 

Dzięki podpisanemu wczoraj przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego rozporządzeniu, podnoszącemu kwoty dofinansowania fabularnych produkcji historycznych, szansa że w końcu takie filmy powstaną, a zakurzone, interesujące scenariusze, które zalegają w szafach zostaną wyciągnięte jest większa, niż kiedykolwiek po 1989 roku.

 

Przyjęte regulacje pozwalają na dofinansowanie historycznej fabuły w szczególnych przypadkach nawet kwotą 9 mln zł, (dotychczas 6 mln zł). Jeśli chodzi o polskie koprodukcje większościowe, to wsparcie Instytutu będzie mogło przekroczyć nawet 13 mln zł. Są to zmiany, o które Polski Instytut Sztuki Filmowej zabiegał od dłuższego czasu, a warto pamiętać, że musiały one zostać zaakceptowane przez Komisję Europejską. Nowe, wyższe budżety filmowe umożliwią lepsze odwzorowanie wybranego okresu historycznego, zwiększą możliwości przygotowania realistycznych kostiumów z epoki, a także pozwolą na stworzenie dekoracji jak najbardziej zbliżonych do prezentowanej historycznej rzeczywistości. Wg Agnieszki Odorowicz, przyjęte rozwiązanie otwiera nowe możliwości dla producentów i twórców, którzy planują realizację fabularnych projektów historycznych. – Jest to też zachęta do zmierzenia się nie tylko z tą historią, która króluje na kartach podręczników szkolnych, ale także do próby filmowego opisania tego, co kontrowersyjne i czasami zapomniane. Szansa na przypomnienie historycznych postaci, które wyprzedzały swoją epokę – ocenia dyrektor PISF.

 

Nie zmieniły się procedury ubiegania się o dofinansowanie Instytutu; nadal producent chcący je uzyskać będzie musiał przedstawić wiarygodne źródła finansowania pozostałej części budżetu. Jak wiadomo, wobec kryzysu w branży filmowej i trudnej sytuacji telewizji publicznej, która przez ostatnie lata była jednym z najważniejszych elementów budżetowej układanki produkcji filmowej, to zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Tym bardziej należy kibicować twórcom różnych pokoleń, aby ich ambitne i interesujące projekty udało się zrealizować.

 

Inną obiecującą zmianą wprowadzoną w rozporządzeniu jest zwiększenie kwotowych limitów dofinansowania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury filmowej, promocji polskiej twórczości filmowej oraz dystrybucji i rozpowszechniania filmów. Koszty wielu zgłaszanych do PISF projektów był wysokie, a wsparcie Instytutu niewystarczające, choć wymuszone obowiązującymi regulacjami prawnymi. Nowe rozwiązania dają możliwość większego dofinansowania projektów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kinematografii polskiej, w tym programów charakterze edukacyjnym.

 

Wprowadzone zmiany nie tylko uwzględniają realia rynkowe oraz ekonomiczne warunki, w których Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje zadania w sferze kinematografii, ale też dają nadzieję, że dystans do kinematografii europejskiej będzie się stopniowo zmniejszał.

10.02.2010