Wiosenne szkolenia dla producentów

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wraz z Kancelarią Prawną Leśnodorski Ślusarek i wspólnicy oraz we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Media Desk, zapraszają w dniach 25-27 marca 2010 na spotkanie szkoleniowe poświęcone prawnym aspektom produkcji telewizyjnej i filmowej.

 

Produkcja filmowa i telewizyjna jest złożoną dziedziną gospodarki, w której znajomość obowiązujących reguł prawnych jest podstawą działalności zawodowej. Eksperci prawa, specjalizujący się w zakresie rynku produkcji audiowizualnej, w tym filmowej, omówią podczas szkolenia najczęściej występujące problemy i nieporozumienia w zakresie aspektów prawnych, m.in. zasady nabywania praw do dzieł, ochronę dóbr osobistych i innych praw niematerialnych w dziełach audiowizualnych, nowe pola eksploatacji, formaty telewizyjne.

 

Szkolenie „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej” kierowane jest do producentów audiowizualnych, nadawców, producentów indywidualnych, dystrybutorów, instytucji kulturalnych, kierowników produkcji, prawników praktykujących w sektorze audiowizualnym.

 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w dniach 25 – 27 marca 2010. Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: www.audiowizualni.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2010. Liczba Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Aleksandra Woźniak
Tel.: 022 840 59 01
E-mail: biuro@kipa.pl

 

Informacja prasowa

11.02.2010