Wirtualna Akademia Filmoteki Szkolnej

Trwa nabór do Wirtualnej Akademii Filmoteki Szkolnej, która jest pionierskim projektem realizowanym przez Warszawską Szkołę Filmową (WSF) dla PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Akademia Filmoteki Szkolnej

Akademia Filmoteki Szkolnej istnieje już trzy lata. Jej poprzednie edycje były cyklem nieodpłatnych warsztatów dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mających na celu ukształtowanie wiedzy i umiejętności nauczania o filmie polskim w ramach programu  „Filmoteka Szkolna”. Dodatkowo nauczyciele zostali przeszkoleni z podstaw operatorskich i montażu filmowego w Warszawskiej Szkole Filmowej. W dwóch pierwszych edycjach Akademii wzięło udział łącznie 717 nauczycieli z całej Polski.

Wirtualna Akademia

W tym roku Akademia została również przeniesiona na platformę internetową. Dzięki temu praca filmoznawców z nauczycielami i uczniami będzie bardziej elastyczna i pozwoli uczestniczyć w procesie edukacyjnym znacznie większej liczbie zainteresowanych np. szkołom polskim za granicą i osobom niepełnosprawnym ruchowo. Oprócz wirtualnych zajęć WSF będzie równolegle organizować w dalszym ciągu warsztaty praktyczne.

Wideo-wykłady

Jednym z elementów Wirtualnej Akademii są wideo-wykłady zarejestrowane przy okazji wcześniejszych edycji Akademii Filmoteki Szkolnej. Są one podzielone gatunkowo: fotografia i film dokumentalny (z naciskiem na polski), polski film fabularny, polski film animowany. Uczestnicy zajęć muszą najpierw zapoznać się z wykładami i odpowiedzieć na pytania testowe odnoszące się do ich treści. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi będą mieli dostęp do wirtualnych dyżurów.

Wirtualne dyżury

Dyżury w Wirtualnych Klasach realizowane będą 1-2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych dla nauczycieli albo w godzinach przedpołudniowych dla uczniów. Wirtualne spotkania z uczniami to nowość w Akademii, która wcześniej kierowała swoją ofertę programową wyłącznie do nauczycieli. Dyżury nie mają z góry określonej formuły. Dotyczyć będą treści wideo-wykładów, ale głównie stanowić platformę wymiany myśli w oparciu o zestaw „Filmoteki Szkolnej”.

Nabór zgłoszeń

Do Wirtualnej Akademii można się zgłaszać w trybie ciągłym. Zajęcia potrwają do końca czerwca 2012. Udział w Akademii jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować na adres: annaszczoczarz@szkolafilmowa.pl. Wymogiem technicznym prowadzenia dyżurów jest posiadanie komputera podłączonego do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s , kamera internetowa i zestaw słuchawkowy z mikrofonem.

 

Wirtualna Akademia Filmoteki Szkolnej jest dostępna na stronie: akademia.szkolafilmowa.pl.

 

Strona Filmoteki Szkolnej: www.filmotekaszkolna.pl.

03.11.2011