Witold Sobociński z Nagrodą za Całokształt Twórczości

W  trakcie 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 10-17 listopada 2018 roku, Nagrodę za Całokształt Twórczości odbierze Witold Sobociński. Legendarny polski operator jest autorem zdjęć m.in. do filmów Wojciecha Jerzego Hasa, Andrzeja Wajdy, Jerzego Skolimowskiego, Romana Polańskiego, Edwarda Żebrowskiego.

„Witold Sobociński jest jednym z najwybitniejszych polskich filmowców, autorem zdjęć o światowej sławie. Jego dorobek obejmuje ponad 90 filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali. Rozgłos międzynarodowy przyniosły Witoldowi Sobocińskiemu już zdjęcia do jednej z pierwszych etiud, utrzymanego w stylu włoskiego neorealizmu filmu «Łodzie wypływają o świcie» (reż. R. Ber, 1955), w którym ukazał jedność człowieka i żywiołów.

W okresie studiów w Szkole Filmowej był muzykiem w legendarnym zespole jazzowym Melomani. Słuch muzyczny, poczucie rytmu i umiejętność improwizacji znalazły wyraz w sztuce operatorskiej. Rytm i harmonia, dynamika i subtelność obecne w kompozycji obrazu filmowego są ważnymi wyróżnikami zdjęć Witolda Sobocińskiego.

W filmach «Ręce do góry» (reż. J. Skolimowski, 1967) i «Wszystko na sprzedaż» (reż. A. Wajda, 1968) wprowadził oryginalne, autorskie formy wypowiedzi operatorskiej ukazujące doświadczenie wewnętrzne postaci. Kolejne filmy realizował m.in. z Krzysztofem Zanussim, Jerzym Kawalerowiczem, Romanem Polańskim, Jerzym Wójcikiem.

W sztuce operatorskiej Witolda Sobocińskiego bardzo dużą rolę odgrywają kolor i światło. Nadaje barwie funkcję dramaturgiczną. Tworzy zestawienia barwne dotyczące poszczególnych scen, opowiadające o świecie zewnętrznym i przestrzeni wewnętrznej postaci. W doborze barw inspiruje się malarstwem różnych epok. Przykładem są m.in. filmy «Trzecia część nocy» (reż. A. Żuławski, 1971), «Szpital przemienienia» (reż. E. Żebrowski, 1978), «Widziadło» (reż. M. Nowicki, 1983), «O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji” (reż. P. Szulkin, 1983).

Do szczytowych osiągnięć sztuki filmowej, ze względu na koncepcję barwną i sposób ukazania przestrzeni należą zdjęcia do filmów «Wesele» (reż. A. Wajda, 1972) i «Sanatorium pod klepsydrą» (W.J. Has, 1973).

Witold Sobociński, poszukując formy obrazu, przestrzega zasady nie powtarzania rozwiązań, które zastosował we wcześniejszych filmach. Dąży do stworzenia oryginalnej, niepowtarzalnej formy artystycznej w każdym realizowanym dziele. Wybrany styl zachowuje w całym filmie zgodnie z przyjętymi założeniami estetycznymi.

Od 1980 roku jest profesorem w PWSFTiTv w Łodzi, mistrzem dla kilku pokoleń polskich operatorów. Jest głową rodu operatorów filmowych. Jest ojcem zmarłego w 2001 roku operatora Piotra Sobocińskiego, dziadkiem operatorów Piotra Sobocińskiego jr. i Michała Sobocińskiego”.

Tekst zredagowany na podstawie artykułu Seweryna Kuśmierczyka.

Jak zapewniają organizatorzy tegoroczny laureat Nagrody za Całokształt Twórczości z wielką chęcią podzieli się swą wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami festiwalu Camerimage w trakcie szeregu spotkań zaplanowanych z okazji jego pobytu w Bydgoszczy. Witold Sobociński podpisze również dedykowane jego twórczości Czarne Albumy, które zostaną przygotowane przez zespół Camerimage.

Źródło informacji: https://camerimage.pl/witold-sobocinski-z-nagroda-za-caloksztalt-tworczosci/


23.08.2018