Wydarzenia branżowe 12. Kameralnego Lata

Podczas 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu organizatorzy dużą uwagę przywiązali do programu skierowanego do przedstawicieli branży filmowej i osób, które planują karierę w filmie. Trzecia odsłona projektu INTERFILMLAB odbędzie się w Radomiu, a następnie w Olsztynie i w Warszawie.

INTERFILMLAB w odsłonie 3.0 promocja i dystrybucja filmów na rynku VoD

Kolejna odsłona projektu wspierającego rozwój polskiej kinematografii rozpocznie się na początku lipca cyklem szkoleń organizowanych w ramach 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu.

Tegoroczna edycja wydarzenia przybierze formę laboratorium innowacji w dziedzinie dystrybucji filmowej na rynkach europejskich z wykorzystaniem kanałów 3-ciej generacji, jaką są platformy VoD. Osią tematyczną szkoleń i warsztatów będzie dystrybucja utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analiza szans i możliwości polskiego kina w kontekście intensywnego rozwoju tej formy rozpowszechniania produkcji filmowej.

Zaplanowany w ramach INTERFILMLAB 3.0 program szkoleń i warsztatów dostarczy młodym polskim filmowcom (przede wszystkim producentom, dystrybutorom i reżyserom) specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku VoD oraz możliwości wzmocnienia potencjału eksportowego polskiego kina w ramach tego kanału dystrybucji.

Trzecia edycja INTERFILMLAB będzie mieć silnie międzynarodowy wymiar. Oprócz programu szkoleniowego dotyczącego europejskiego rynku VoD, zostanie przeprowadzone międzynarodowe spotkanie młodych przedstawicieli branży filmowej, skupione na poszukiwaniu nowoczesnych i pionierskich sposobów dystrybucji utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analizie szans i możliwości europejskich kinematografii w kontekście intensywnego rozwoju internetowych form rozpowszechniania produkcji filmowej. Spotkanie zostanie przeprowadzone w listopadzie, a w gronie uczestników znajdą się m.in. przedstawiciele branży filmowej z Malty, Włoch, Francji i Ukrainy.

Program wydarzeń branżowych podczas Kameralnego Lata

ŚRODA | 10 lipca 2019 r.

 13.00 – 15.30, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61A

 • Seminarium szkoleniowe ośrodka Enterprise Europe Network przy Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – IMBiGS
 • Crowdfunding w przemysłach kreatywnych | prezentacja
 • Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie dystrybucji utworów audiowizualnych na rynku VoD | wykład inaugurujący cykl szkoleniowy INTERFILMLAB 3.0 | prowadzenie: dr hab. Marcin Adamczak

CZWARTEK | 11 lipca 2019 r.

14.00 – 15.00, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, ul. Kopernika 1

 • Na tropie lokacji | panel dyskusyjny | Michał Korynek, Wenancjusz Szuster, Szymon Witkowski, Mateusz Tyczyński, Mateusz Kiełczyński | prowadzenie: Natalia Stysło

PIĄTEK | 12 lipca 2019 r., Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, ul. Kopernika 1

10.00 – 10.45

 • Jak pitchować swój projekt? | szkolenie | prowadzenie: Artur Wyrzykowski

11.00 – 12.00

 • Z kim debiutować? | panel z udziałem producentów filmowych | Jerzy Kapuściński, Ewa Szwarc, Łukasz Długołęcki, Magda Kamińska | prowadzenie: dr Anna Wróblewska

12.15 – 13.15

 • Przyszłość regionalnych funduszy filmowych w Polsce | panel dyskusyjny | Klaudia Śmieja, Maria Gołoś, Wojciech Stuchlik, Monika Głowacka, Anna Spisz, Patrycja Młynarczyk | prowadzenie: Aleksandra Kapłon

13.30 – 14.30

 • Pitchingi scenariuszy | prowadzenie: Błażej Hrapkowicz

15.00 – 16.30

 • Pitchingi projektów w developmencie | prowadzenie: Błażej Hrapkowicz

16.30 – 18.30

 • Spotkania one-to-one na tarasie

SOBOTA | 13 lipca 2019 r., Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, ul. Kopernika 1

10.00 – 11.00,

 • Śniadanie networkingowe sekcji młodych producentów KIPA | spotkanie młodych producentów z młodymi twórcami filmowymi

11.00 – 11.45

 • Rynek VoD w Polsce i na świecie | wykład | prowadzenie: Darek Kuźma

12.00 – 12.45

 • Jak pokazać swój film w Internecie? Polski rynek VoD w praktyce | spotkanie | Zuzanna Pawłowska |prowadzenie: Darek Kuźma

13.00 – 14.30

 • Masterclass sparing | Agnieszka Smoczyńska, Radosław Ładczuk | prowadzenie: Błażej Hrapkowicz

14.30 – 17.30

 • Filmowy Radom | wizyta studyjna dla gości festiwalu | zwiedzanie lokacji o największym potencjale filmowym w okolicy

Kolejne działania z cyklu INTERFILMLAB 3.0 zostaną przeprowadzone podczas 6. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie (9-12 października 2019 r.) i CINEMAFORUM – 18. Międzynarodowego Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych w Warszawie (6-10 listopada 2019 r.).

Organizatorem INTERFILMLAB 3.0 jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.

Partnerami branżowymi wydarzenia są: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, FILMFORUM, Mazovia Warsaw Film Commission oraz StoryLab.pro.

INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Międzynarodowe działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Źródło informacji: https://kameralnelato.pl/interfilmlab-3-0


10.07.2019