Wykaz praw i obowiązków ekipy filmowej

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych rozpoczęła publikację „Wykazu praw i obowiązków członków grupy produkcyjnej podczas realizacji filmu”.

Pomoc w organizacji produkcji filmowej

Publikacja ma być służyć jako pomoc w indywidualnej organizacji produkcji filmowej, w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i niejasności, a także przy konstruowaniu umów. Przez 9 tygodni (od 12 marca do 7 maja 2012 ), w każdy poniedziałek, na stronie KIPA www.audiowizualni.pl,  będą prezentowane opisy kolejnych funkcji w grupie produkcyjnej: od pionu scenograficznego do opisu funkcji w pionie reżyserskim.

 

Więcej informacji na stronie: www.audiowizualni.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

 

13.03.2012