Wykłady prof. Josepha Garncarza na Uniwersytecie Łódzkim

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ zaprasza na wykłady prof. Josepha Garncarza (Uniwersytet w Kolonii) na Uniwersytecie Łódzkim. Spotkania odbędą się w języku angielskim.

Harmonogram

  • 16.04. 2018, godz. 13.30-15.00, Wydział Filologiczny, s. 2.03

Researching historical film preferences: methodology and results

Do tej pory badania nad filmem często koncentrowały się na jego podaży, nie pytając, w jaki sposób filmy są wykorzystywane przez publiczność. Jeśli jednak zapytamy o sukces filmów, łatwo umożliwi to skorygowanie dotychczasowego stanu wiedzy. Wykład unaoczni ten proces na przykładzie aktualnych badań prof. Garncarza nad preferencjami filmowymi Niemców w epoce nazistowskiej.

  • 17.04. 2018, godz. 11.45-13.15, Wydział Filologiczny, s. 0.43

Intercultural comparison as a research method

Badania nad filmem najczęściej zamykają się w ramach narodowych kinematografii. Wyniki staną się jednak bardziej przekonujące, jeśli porównamy je z innymi kulturami filmowymi. Wykład przedstawi metodę komparatystyki międzykulturowej w filmoznawstwie na przykładzie badań prof. Garncarza, które odnoszą się do Europy lat trzydziestych XX wieku.

Wykład pod patronatem łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

  • 19.04. 2018, godz. 13.30-15.00, Wydział Filologiczny, aula A3

New perspectives in analyzing films

9.30-11.30, aula A3  projekcja filmu “Olimpiada” (cz.1), reż. Leni Riefenstahl, 1938, 115 min., napisy angielskie

Analiza sukcesu filmu w różnych krajach może doprowadzić do jego nowych interpretacji. Wykład z przykładami filmowymi ukaże ten proces na podstawie filmu Leni Riefenstahl „Olimpiada”, którego cztery różne wersje językowe odniosły sukces w wielu krajach europejskich.

Wykład pod patronatem Koła Naukowego Filmoznawców UŁ.

Biogram

Joseph Garncarz jest profesorem filmoznawstwa na Uniwersytecie w Kolonii, Niemcy. Wielokrotnie pracował jako profesor gościnny na Uniwersytecie Wiedeńskim i kierował różnymi projektami badawczymi. Jego obecny projekt badawczy to „Enthusiastic Spectators: On German Film Preferences during the Third Reich”. Profesor Garncarz posiada trzydziestoletnie doświadczenie w analizowaniu historycznej widowni filmowej. Jego dwie najważniejsze książki na ten temat to rozprawa o roli Hollywood na rynku niemieckim „Hollywood in Deutschland / Hollywood in Germany” (2013) oraz studium porównawcze na temat preferencji filmowych ośmiu krajów europejskich „Wechselnde Vorlieben / Changeing Preferences” (2015). 

Informacja prasowa


13.04.2018