Wyniki 4. konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

7 maja 2014 rozstrzygnięto 4. edycję konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 44 projekty, w tym: 18 filmów fabularnych, 21 filmów dokumentalnych oraz 5 filmów animowanych.

Wnioski oceniane były w trzech etapach:

  • I etap – ocena formalna złożonych wniosków
  • II etap – ocena złożonych wniosków przez ekspertów
  • III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 30 projektów

Komisja Konkursowa w składzie: Aleksandra Kielan, Wiesław Raboszuk (Przewodniczący), Tadeusz Samborski, Anna Spisz, Irena Strzałkowska, Anna Wojdyga, Janusz Wróblewski postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

  • „Zły”, reż. Xawery Żuławski, Water Color Studio Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 307 500 zł brutto (film fabularny)
  • „Rozwód”, reż. Paweł Łoziński, Łozinski Production Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 72 700 zł brutto (film dokumentalny)
  • „Miasto44”, reż. Jan Komasa, Akson Studio Film Miasto Sp. z o.o., wkład koprodukcyjny: 319 800 zł brutto (film fabularny)

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.

W przypadku niepodpisania umów koprodukcyjnych z wyżej wymienionymi Laureatami Komisja Konkursowa wyróżniła następujące projekty:

  • „The Body”, reż. Małgorzata Szumowska, Nowhere Sp. z o.o. (film fabularny)
  • „Zaćma”, reż. Ryszard Bugajski, Erbe Film Sp. z o.o., (film fabularny)
  • „Królewicz Olch”, reż. Kuba Czekaj, Stowarzyszenie Filmowców Polskich (film fabularny)

Więcej informacji na stronie: www.mff.mazovia.pl

 

Informacja prasowa

09.05.2014