Wyniki 7. konkursu MFF

5 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto 7. edycję konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna edycja finansowana jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy, Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury.

49 wniosków w konkursie

Na konkurs wpłynęło łącznie 49 projektów, w tym: 24 filmy fabularne, 21 filmów dokumentalnych oraz 4 filmy animowane.

Wnioski oceniane były w trzech etapach:

 • I etap – ocena formalna złożonych wniosków,
 • II etap – ocena złożonych wniosków przez ekspertów,
 • III etap – rozstrzygnięcie przez Komisję Konkursową o przyznaniu finansowych wkładów koprodukcyjnych spośród wniosków, które w ocenie ekspertów otrzymały min. 65 punktów.

Do III etapu konkursu zakwalifikowały się 24 projekty.

Dofinansowane projekty

Komisja Konkursowa w składzie: Dariusz Gąsiorowski, Tomasz Kolankiewicz, Agnieszka Kuźmińska, Beata Polaczyńska, Wiesław Raboszuk, Krzysztof Rak, Magdalena Sendecka, Anna Spisz, Tomasz Thun-Janowski postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym projektom:

 • „Najmro”, reż. Mateusz Rakowicz, Serce Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 307 500 zł brutto (film fabularny),
 • „Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski, Opus Film Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto, (film fabularny),
 • „Pan T.”, reż. Marcin Krzyształowicz, Scorpion Arte Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto, (film fabularny),
 • „Zabawa, zabawa”, reż. Kinga Dębska, Studio Filmowe Kalejdoskop Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 246 000 zł brutto, (film fabularny),
 • „Żabińscy. O ludziach i zwierzętach”, reż. Łukasz Czajka, Studio Besta Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 98 400 zł brutto, (film dokumentalny),
 • „Warszawa. Miasto podzielone”, reż. Eric Bednarski, Pado Studio Film Dorota Przyłubska; wkład koprodukcyjny: 90 050 zł brutto, (film dokumentalny),
 • „Miłość i puste słowa”, reż. Małgorzata Imielska, Studio Filmowe Kronika Polska Kronika Filmowa; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto, (film dokumentalny),
 • „Nieletni naukowcy”, reż. Aleksandra Skowron, Hanna Polak, Mediolia Aleksandra Skowron; wkład koprodukcyjny: 61 500 zł brutto, (film dokumentalny),
 • „Jazda obowiązkowa”, reż. Ewa Kochańska, Square Film Studio Sp. z o.o.; wkład koprodukcyjny: 43 050 zł brutto, (film dokumentalny).

Warunkiem otrzymania wkładu koprodukcyjnego jest przystąpienie do negocjacji i podpisanie umowy koprodukcyjnej z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Projekty, które Komisja Konkursowa umieściła na liście rezerwowej:

 • „W stanie wolty”, reż. Monika Kotecka, Karolina Poryzała, Lava Films Sp. z o.o.; (film dokumentalny),
 • „Z wnętrza”, reż. Cezary Grzesiuk, Tomasz Szwan, Blue dReam Film Cezary Grzesiuk; (film dokumentalny),
 • „Zwyczajny kraj”, reż. Tomasz Wolski, Kijora Film Sp. z o.o.; (film dokumentalny).

Źródło informacji: www.mff.mazovia.pl

06.06.2017