Wyniki 7. Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Znamy wyniki 7. edycji Gdyńskiego Funduszu Filmowego.

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 13.05.2015 r. w składzie:

 • Leszek Kopeć – przewodniczący,
 • Robert Gliński – ekspert PISF,
 • Marcin Wrona – ekspert PISF,
 • Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni,
 • Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni,

dokonała wyboru spośród 13 wniosków (3 filmów fabularnych, 9 filmów dokumentalnych i 1 filmu animowanego) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej:

 • Film dokumentalny „Takie małe miasteczko Batory”, reż. Anna Dejczer – 70 000,- PLN
 • Film fabularny „Odbicie”, reż. Emilia Zielonka – 50 000,- PLN
 • Film dokumentalny „Sympatyczniak”, reż. Marcin Borchardt – 80 000,- PLN
 • Film dokumentalny „Statek widmo”, reż. Ewa Podgórska – 50 000,- PLN
 • Film dokumentalny „Absolwent”, reż. Adrian Apanel – 50 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

W przypadku nieskutecznego zakończenia negocjacji Komisja Konkursowa wyróżniła następujące projekty, i tym samym skierowała je na listę rezerwową:

 • Film dokumentalny „Korsarze”, reż. Łukasz Ostalski
 • Film dokumentalny „Kult Film”,  reż. Krzysztof Kowalski

Źródło informacji: www.ckgdynia.pl

18.05.2015