Wyniki 9. konkursu RFF w Krakowie

Znamy wyniki 9. konkursu Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie.

5 czerwca 2017 roku został rozstrzygnięty IX Konkurs na Wspieranie Produkcji Filmowej w Krakowie. Komisja w składzie: Dariusz Nosal – Przewodniczący Komisji, Przedstawiciel Krakowskiego Biura Festiwalowego, kierownik Krakow Film Commission, Natalia Woda – Przedstawicielka Krakowskiego Biura Festiwalowego, Krakow Film Commission, Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele Rady Programowej IX Konkursu RFF Irena Strzałkowska, Tadeusz Lubelski i Tomasz Dettloff zadecydowała o dofinansowaniu następujących projektów.

Wyniki IX Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej

Filmy fabularne 

  • „3” – Profil Film Jacek Rzehak
  • „Rock and Roll Eddie” – DOGODA MEDIA Sp. z o.o.
  • „Ostatnie wspólne wakacje”/”Trenet kornet” – Koskino Natalia Grzegorzek
  • „Fanatyk” – Stowarzyszenie Film Kraków 

Filmy dokumentalne

  • „Dni przemiany” – Studio Filmowe Kalejdoskop, Sp. z o.o.

Filmy animowane

  • „Książę w cukierni” – EGoFilm Ewelina Gordziejuk

Zgłoszono 29 wniosków. W wyniku oceny formalnej przeprowadzonej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe do dalszego etapu – oceny merytorycznej – zostało dopuszczonych 20 wniosków, w tym 12 dotyczących filmów fabularnych (w tym 4 krótkometrażowych), 5 dokumentów, 2 animacje i 1 serial animowany. Dopuszczone do merytorycznej oceny wnioski ocenione zostały przez troje, działających niezależnie od siebie, ekspertów tworzących Radę Programową Konkursu: Tomasza Dettloffa, Tadeusza Lubelskiego i Irenę Strzałkowską. Wnioskowana łączna kwota zawarta we wnioskach poprawnych formalnie wyniosła 3 993 269,10 zł brutto.

Celem Konkursu realizowanego ze środków Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie (utworzonego dzięki współpracy Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego) jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Krakowem i Małopolską. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Małopolskim lub Miastem Kraków, zarówno poprzez tematykę, jak i twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

Źródło informacji: www.film-commission.pl/aktualnosci/regionalny-fundusz-filmowy-w-krakowie-wyniki-9-edycji-konkursu.html

07.06.2017