Wyniki III edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

14 czerwca 2010 Komisja Konkursowa rozstrzygnęła III edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowały się 24 filmy (12 filmów fabularnych, 11 filmów dokumentalnych i 1 film animowany). Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom.

 

Filmy fabularne:

  1. 80 milionów, reż. Waldemar Krzystek (Media Brigade) – 700 000 zł
  2. Kamfora (dawny tytuł „Tabu”), reż. Filip Marczewski (Akson Studio) – 400 000 zł
  3. Life must go on, reż. Cezary Harasimowicz (V-Film) – 213 550 zł

Filmy dokumentalne:

  1. Transformacja czyli rozmowy polskie jesienią 86, reż. Grzegorz Braun (Cine Art. Production) – 80 000 zł
  2. Rozmowa kontrolowana z Sylwestrem Chęcińskim, reż. Jarosław Marszewski (Editing Brigade) – 70 000 zł
  3. Za to, że żyjemy czyli punk z Wrocka, reż. Tomasz Nuzban (PHU Semata) – 70 000 zł
  4. Gdzie się podziało 80 milionów?, reż. Michał Rogalski (Rokam Media) – 50 000 zł

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów oraz wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji, warunkami ekonomiczno-finansowymi produkcji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

 

Na III Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 25 projektów (12 filmów fabularnych, 12 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 24 projekty. Z powodów formalnych (nie spełniał przepisów regulaminu konkursu) nie został dopuszczony 1 film dokumentalny. Do III etapu (zgodnie z regulaminem) zostały zakwalifikowane trzy filmy fabularne („80 milionów”, „Kamfora” i „Dziewczyna z szafy”) oraz jeden dokument („Gdzie się podziało 80 milionów?”), które zakwalifikowały się do III etapu konkursu w 2009 roku, ale w II Dolnośląskim Konkursie Filmowym nie otrzymały lub nie skorzystały z wkładu koprodukcyjnego.

 

Więcej informacji o wynikach Konkursu: www.odra-film.wroc.pl.

Komisja Konkursowa ipoinformowała, że w wypadku otrzymania w roku 2010 dodatkowych środków finansowych lub niewykorzystania przez producentów przyznanych im wkładów koprodukcyjnych, rozdzieli je w ramach tej edycji konkursu.

Wszystkie filmy, które zakwalifikowały się do III etapu konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, mogą ubiegać się o wkład koprodukcyjny w następnej edycji konkursu gdzie – zgodnie z regulaminem – będą oceniane od razu w III etapie.

 

Informacja prasowa

18.06.2010