Wyniki IV edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

4 lipca 2011 Komisja Konkursowa rozstrzygnęła IV edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą 1 591 800 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowały się 24 filmy (11 filmów fabularnych, 9 filmów dokumentalnych i 4 filmy animowane), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 7 707 350 zł.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne dwóm filmom: fabule „Ezi” w reżyserii Jarosława Marszewskiego (Studio Filmowe Kalejdoskop) w wysokości 700 000 zł oraz animacji „Złote krople” w reżyserii Daniela Zduńczyka i Marcina Męczykowskiego (ATM Grupa) w wysokości 300 000 zł. Kwotę 18 200 zł komisja przeznaczyła na honoraria dla ekspertów, którzy oceniali filmy w II etapie konkursu.

 

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji, warunkami ekonomiczno-finansowymi produkcji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

 

Komisja Konkursowa informuje, że w wypadku otrzymania w roku 2011 dodatkowych środków finansowych lub niewykorzystania przez producentów przyznanych im wkładów koprodukcyjnych, rozdzieli je w ramach kolejnej edycji konkursu w 2011 roku.

 

Wszystkie filmy, które zakwalifikowały się do III etapu konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, mogą ubiegać się o wkład koprodukcyjny w następnej edycji konkursu gdzie – zgodnie z regulaminem – będą oceniane od razu w III etapie.

 

Źródło informacji: http://www.odra-film.wroc.pl.

08.07.2011