Wyniki konkursu „Podkarpacka Kronika Filmowa”

Ogłoszono zwycięskie projekty zgłoszone w ramach konkursu „Podkarpacka Kronika Filmowa”.

5 projektów z dofinansowaniem

Na konkurs wpłynęło 21 wniosków. Jeden został wycofany przez wnioskodawcę na etapie oceny formalnej. Dwadzieścia zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Osiem wniosków zyskało pozytywne rekomendacje członków jury. Głosowanie wyłoniło 5 projektów, które otrzymają dofinansowanie w postaci wkładów koprodukcyjnych na łączną kwotę 80 000 zł brutto.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

  • BM Production s.c. Maciej Dźwigaj, Katarzyna Kotula, „Świat według Łukasza” – 18 tys. zł brutto.
  • A.W. Drukarnia 3D sp. z o.o., „A kapela gra do końca…” – 12 tys. zł brutto.
  • Film House Paweł Wilkołek, „Człowiek historia” – 18 tys. zł brutto.
  • Fundacja Rzeszowska, „Rzeszowskie janusze” – 14 tys. zł brutto.
  • Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie,  „Draża – Czetnik, Legenda Kresów” – 18 tys. zł brutto.

Źródło informacji:  www.wdk.podkarpackie.pl/index.php/podkarpacka-kronika-filmowa

02.09.2016