Wyniki konkursu scenariuszowego MKiDN

30 stycznia 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło laureatów konkursu stypendialnego na stworzenie filmu fabularnego z zakresu historii Polski.

Laureaci konkursu stypendialnego

Pięciu autorów treatmentów zostało laureatami konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. Stypendyści to: Robert Gliński, Tomasz Kamiński, Tomasz Klimala, Marek Ławrynowicz i Joanna Siedlecka.

Laureaci otrzymają stypendia w wysokości 50 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej zarys, pełnego scenariusza filmu. (Robert Gliński, tak jak przy kwalifikacji do I etapu, również teraz zrezygnował z odebrania stypendium).

Trzy dodatkowe stypendia

Biorąc pod uwagę wysoki poziom większości z 47 rozpatrywanych w II etapie konkursu zarysów scenariuszy, ich walory historyczne i literackie, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński postanowił przyznać dodatkowo trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł brutto. Otrzymują je: Klaudiusz Kuś, Magdalena Merk i Mirosław Orzechowski.

Stypendia zostały przyznane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji jury. Skład jury: Jarosław Sokół (przewodniczący), Remigiusz Włast-Matuszak (sekretarz), Joanna Kos-Krauze, dr Matusz Werner, Rafał Wieczyński, Piotr Gociek, Piotr Dzięcioł, Dariusz Wieromiejczyk i prof. Wojciech Roszkowski.

Termin napisania pełnych scenariuszy filmu fabularnego z zakresu historii Polski upłynie 31 sierpnia 2017 r.

Duże zainteresowanie konkursem

Ogłoszony w lipcu ubiegłego roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszy otwarty konkurs stypendialny na stworzenie scenariuszy obrazujących historię Polski spotkał się z dużym zainteresowaniem i licznym udziałem autorów (856 zgłoszeń). Do ministerstwa kultury, a także do Narodowego Centrum Kultury (prowadzącego czynności związane z konkursem) wpływają liczne zapytania i zgłoszenia projektów scenariuszy o tematyce historycznej. W związku z tym MKiDN rozważy projekt ogłoszenia II edycji konkursu scenariuszowego na rok 2017/2018.

Źródło informacji: www.mkidn.gov.pl/pages/posts/wyniki-konkursu-scenariuszowego-7077.php oraz www.nck.pl/instytucja/318503-znamy-laureatow-konkursu-stypendialnego.

31.01.2017