Wyniki Łódzkiego Funduszu Filmowego 2017

EC1 Łódź – Miasto Kultury ogłosiło wyniki jubileuszowej, 10. edycji Łódzkiego Funduszu Filmowego. Spośród 24 złożonych projektów filmów, na udział finansowy EC1 Łódź w postaci wkładu koprodukcyjnego może liczyć w sumie 12 produkcji. 

Tegoroczna edycja Funduszu jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swój jubileuszowy charakter. Dotychczas wymogiem ubiegania się o dofinansowanie była realizacja przynajmniej 1 dnia zdjęciowego na terenie województwa łódzkiego. W tym roku o wkład koprodukcyjny ubiegać się mogły również projekty, przy których w regionie prowadzono prace jedynie na etapie post-produkcji. To pierwsze tego typu rozwiązanie wśród regionalnych funduszy filmowych w Polsce. Niezależnie od tego czy w regionie łódzkim powstaną zdjęcia do filmu czy realizowane tu będą tylko prace post-produkcyjne producent, który podpisze z EC1 umowę jest zobowiązany do wydatkowania na terenie Łodzi lub województwa łódzkiego co najmniej 150% przyznanego wkładu koprodukcyjnego.

Zgłoszone wnioski o dofinansowanie, jak co roku, oceniane były w oparciu o cztery podstawowe kryteria: walory artystyczne filmu, powiązanie produkcji z Łodzią i województwem łódzkim, potencjał frekwencyjno-festiwalowy oraz aspekt ekonomiczno-finansowy przygotowania produkcji. W każdej z trzech kategorii (pełnometrażowe filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy animowane) zgłoszone projekty oceniały zespoły ekspertów o uznanym dorobku w branży filmowej:

 • Anna Kazejak, Anna Pachnicka, Michał Oleszczyk – filmy fabularne;
 • Mirosław Dembiński, Andrzej Sapija, Zdzisław Kuczyński – filmy dokumentalne;
 • Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Jacek Rokosz – filmy animowane.

Komisja ds. Łódzkiego Funduszu Filmowego, w oparciu o opinie ekspertów, rekomenduje dofinansowanie wymienionych niżej filmów w podanych wysokościach. Ostateczna kwota wkładu koprodukcyjnego będzie wynikiem negocjacji umowy z producentem oraz posiadanych środków przez instytucję.

Filmy fabularne:

 • „Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski, prod. Opus Film, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 270 000 zł
 • „Dom tułaczy”, reż. Mariko Saga, prod. Lava Films, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 150 000 zł
 • „Przysięga Ireny”, reż. Jan Komasa, prod. K&K Select, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 150 000 zł
 • „Ułaskawienie”, reż. Jan Jakub Kolski, prod. Wytwórnia Doświadczalna, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 100 000 zł
 • „Ja teraz kłamię”, reż. Paweł Borowski, prod. Opus Film, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 100 000 zł

Filmy dokumentalne:

 • „Who will write our history”, reż. Roberta Grossmann, prod. Match & Spark, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 80 000 zł
 • „II wojna w małych rękach”, reż. Matthias Zirzow, prod. Toto Studio, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 75 000 zł
 • „Położna”, reż. Maria Stachurska, prod. Square Film Studio, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 60 000 zł
 • „Sztuka zrozumienia”, reż. Matej Bobrik, prod. Koi Studio, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 20 000 zł

Filmy animowane:

 • „Pamiętniki Florki cz. IV”, reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek, prod. Anima-Pol, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 80 000 zł
 • „Wielkie zmartwienie”, reż. Zbigniew Kotecki, prod. TV Studio Filmów Animowanych, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 70 000 zł
 • „Sacculina carcini”, reż. Katarzyna Nalewajka, prod. Anima-Pol, rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego – 20 000 zł

Informacja prasowa 

28.03.2017