Wyniki Łódzkiego Funduszu Filmowego 2018

Jedenasta edycja Łódzkiego Funduszu Filmowego, okazała się rekordowa pod względem liczby projektów ubiegających się o dofinansowanie. Łącznie złożonych zostało 39 wniosków (22 wnioski w kategorii filmów fabularnych, 10 w kategorii dokumentów i 7 w kategorii animacji).

Zgłoszone na konkurs projekty oceniane były – jak co roku – pod względem walorów artystycznych, powiązania produkcji z Łodzią i województwem łódzkim (tematycznie lub poprzez miejsce realizacji zdjęć i postprodukcji), potencjału festiwalowego i frekwencyjnego oraz ekonomiczno-finansowego przygotowania produkcji.  Ocena przeprowadzona została, przez zespoły ekspertów, w skład których wchodzili w tym roku:

 • Dorota Hawliczek, Anna Jadowska, Michał Oleszczyk – filmy fabularne
 • Mirosław Dembiński, Paweł Łoziński – filmy dokumentalne
 • Justyna Rucińska, Wojciech Wawszczyk – filmy animowane.

W oparciu o opinie ekspertów i rekomendację Komisji ds. Łódzkiego Funduszu Filmowego, EC1 Łódź – Miasto Kultury przyznaje dofinansowanie wymienionym niżej filmom w podanych wysokościach. Ostateczna kwota wkładu koprodukcyjnego będzie wynikiem negocjacji umowy z producentem oraz posiadanych środków przez instytucję.

Filmy fabularne:

 1. „Dom tułaczy”, reż. Mariko Bobrik, producent Lava Film – zwiększenie wkładu koprodukcyjnego o kwotę 120 000 PLN (do kwoty 270 000 PLN)
 2. „Czarny Młyn”, reż. Mariusz Palej, producent TFP – kwota wkładu koprodukcyjnego: 200 000 PLN
 3. „Głupcy”, reż. Tomasz Wasilewski, producent Extreme Emotions – kwota wkładu koprodukcyjnego: 180 000 PLN
 4. „Bliscy”, reż. Grzegorz Jaroszuk, producent MD4 – kwota wkładu koprodukcyjnego: 110 000 PLN
 5. „Monument”, reż. Jagoda Szelc, producent PWSFTviT – kwota wkładu koprodukcyjnego 50 000 PLN
 6. „Modelarz”, reż. Peter Zelenka, producent Match & Spark – kwota wkładu koprodukcyjnego: 100 000 PLN

Filmy dokumentalne:

 1. „Diagnoza”, reż. Ewa Podgórska, producent Entertain Pictures – zwiększenie wkładu koprodukcyjnego o kwotę 35 000 PLN (do kwoty 115 000 PLN)
 2. „Martwa natura”, reż. Sławomir Grunberg, producent LOGTV – kwota wkładu koprodukcyjnego: 100 000 PLN
 3. „Dom”, reż. Karol Pałka, producent Wajda Studio – kwota wkładu koprodukcyjnego: 55 000 PLN

Filmy animowane:

 1. „Insekt”, reż. Marcin Podolec, producent Yellow Tapir Films – kwota wkładu koprodukcyjnego: 90 000 PLN
 2. „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, reż. Mariusz Wilczyński, producent Bombonierka – kwota wkładu koprodukcyjnego: 120 000 PLN
 3. „Ole Śpijsłodko”, reż. Joanna Jasińska-Koronkiewicz, producent TV Studio Filmów Animowanych – kwota wkładu koprodukcyjnego 50 000 PLN

Informacja prasowa


04.06.2018