Wyniki Podkarpackiego RFF 2017

Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki konkursu na wspieranie produkcji filmowej w ramach 1. edycji Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Dofinansowanie PRFF

W dniu 31.07.2017, w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2017 wynosi 600 tys. złotych brutto. Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego (400 000 zł) i Gminy Miasto Rzeszów (200 000 zł). Operatorem funduszu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który stanie się koproducentem wyłonionych produkcji.

W ramach naboru do PRFF wpłynęło 16 wniosków – 10 projektów fabularnych i 6 dokumentalnych, na łączną kwotę dofinansowania 3 251 846,94 złotych brutto.

Wyłonione projekty

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:

  • „Ułaskawienie”, reż. Jan Jakub Kolski, prod. Wytwórnia Doświadczalna sp. z o.o.,
  • „Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski, prod. Opus Film sp. z o.o.,
  • „Rock’n’Roll Eddie”, reż. Tomasz Szafrański, Dogoda Media sp. z o.o.,
  • „Eter”, reż. Krzysztof Zanussi, prod. Studio Filmowe TOR.

W przypadku niepodpisania Umowy koprodukcyjnej lub rezygnacji przez wyłonionych wnioskodawców, Komisja Konkursowa zwoła posiedzenie, na którym podejmie decyzję o przyznaniu środków.

Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim i/lub Rzeszowem. Zrealizowane filmy mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Podkarpackim i/lub Rzeszowem m.in.: poprzez tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Minimum 100% wkładu koprodukcyjnego, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Województwa Podkarpackiego i/lub Rzeszowa.

Źródło informacji: www.podkarpackiefilm.pl/pl/fundusze/kronika-filmowa-2

03.08.2017