Wyniki sesji 1/2012

Kontynuujemy publikację wyników sesji 1/2012 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 4: Produkcja filmów dokumentalnych. Poniżej publikujemy list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

Od tego roku obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją kino dokumentalne i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców. 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najlepsze projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o dofinansowaniu tych najlepszych i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

Maria Zmarz-Koczanowicz, Jacek Bławut, Maciej Cuske, Maciej Drygas i Jacek Petrycki podjęli decyzje, które nie są łatwe. W selekcji w II etapie wzięły udział 23 projekty. Liderzy przeznaczyli na ich wsparcie 63,32% środków finansowych przeznaczonych na tę sesję. Kwota, która nie została wykorzystana przechodzi dodatkowo do dyspozycji liderów w kolejnej sesji.

Przedstawiłam także liderom odwołania producentów dwóch projektów, które nie otrzymały rekomendacji do II etapu oceny eksperckiej, a w mojej ocenie zasługują na szczególną uwagę. Są to: „Pałac” Tomasza Wolskiego i „Fuck for forest” Michała Marczaka. Po dyskusji, liderzy zarekomendowali ich złożenie w kolejnej sesji do innej komisji eksperckiej I etapu. 

Chcę podkreślić, że podczas wielogodzinnego posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i ocenili wiarygodność finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania.

Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze głosowania. Jego wyniki są dostępne dla autorów ocenianych wniosków. Liderzy dyskutowali, czasami się spierali, ale co najważniejsze: ostateczne decyzje poparli jednogłośnie. 

Jednym z kluczowych rozwiązań nowego systemu eksperckiego jest to, że w wyłącznej dyspozycji dyrektor PISF znajduje się jedynie 15% rocznych środków przewidzianych na produkcję filmową. Kwota ta zostanie wykorzystana po rozpatrzeniu odwołań, wniosków o zwiększenie dofinansowania z tytułu nagród, nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz wsparcia realizacji filmów wymagających zaangażowania narodowej instytucji filmowej, czy projektów koprodukcyjnych o szczególnym znaczeniu.
   
W sesji 1/2012 ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora PISF przeznaczyliśmy: 80 tys. zł na zwyżkę dofinansowania produkcji filmu Ksawerego Szczepanika „Wielka ucieczka” oraz dodatkowe środki w wysokości 21 500 zł na realizowany projekt Anny Brzezińskiej „Jan Lauwers & Needcompany”.

Mam nadzieję, że te wyjaśnienia pozwolą Państwu zrozumieć nowy system oceny projektów oraz realia decyzji podejmowanych w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.  Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko, co możliwe, aby powstały interesujące i udane filmy dokumentalne. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

 

09.03.2012