Wyniki sesji 1/2012

W dziale Dotacje dostępne są wyniki sesji 1/2012 we wszystkich Programach Operacyjnych PISF: PO „Produkcja filmowa”, PO „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej” oraz PO „Rozwój kin”.

Daty kolejnych sesji w roku 2012:

PO Produkcja Filmowa:

  • 2/2012: 15 marca – 15 kwietnia
  • 3/2012: 15 lipca – 15 sierpnia

PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej

 

Nabór do Programu Operacyjnego „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej” na kolejne sesje w roku 2012 został zamknięty.

 

PO Rozwój kin:

  • 2/2012: 02 kwietnia – 30 kwietnia
  • 3/2012: 02 lipca – 30 lipca

Wnioski do PO Promocja polskiego filmu za granicą przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

14.03.2012