Wyniki sesji 1/2015 - fabuła

Publikujemy wyniki sesji 1/2015 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 3: Produkcja filmów fabularnych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

Szanowni Państwo,

Już cztery lata obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem.

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o ich dofinansowaniu i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

W II etapie znalazły się 23 projekty filmów fabularnych. Producenci ubiegali się w sumie aż o ponad 54,6 mln zł. Liderzy komisji eksperckich: Agnieszka Holland, Jan Komasa, Juliusz Machulski, Michał Rosa i Xawery Żuławski rozdysponowali 11 675 000 zł. Nieobecny na posiedzeniu Wojciech Smarzowski przekazał swoje pisemne rekomendacje dotyczące każdego projektu.

Liderzy zdecydowali o dofinansowaniu sześciu projektów filmowych, w tym jednego debiutu i jednego filmu drugiego. Jeden debiutancki projekt został przez ekspertów przesunięty i dofinansowany w ramach developmentu. Trzy z dofinansowanych przedsięwzięć to koprodukcje międzynarodowe. Liderzy skierowali także cztery projekty do poprawek. Ponadto, dwa projekty, „Krucha chwała” oraz „Dywizjon 303” decyzją dyrektor PISF zostały przesunięte do rozpatrzenia w następnej sesji.

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów i wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania. Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze wielogodzinnej dyskusji i głosowania. Każdy producent ma dostęp do karty oceny projektu w PISF.

Publikacja wyników dotyczy wyłącznie tych projektów, które otrzymały wysoką ocenę ekspertów i dofinansowanie, zostały skierowane do poprawek lub do rozpatrzenia w następnej sesji, bądź otrzymały listy intencyjne. Ze względu na fakt, iż system oceny eksperckiej w PISF ma charakter selekcji pozytywnej, publikacja nie zawiera projektów, które zostały ocenione negatywnie i nie otrzymały dofinansowania. Taki tryb informowania opinii publicznej o projektach służy nieprzekreślaniu szans producenta na pozyskanie finansowania z rynku lub innych źródeł na realizację projektów, które nie otrzymały dofinansowania PISF.

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł. Odwołania od decyzji w sesji 1/2015 będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2015 roku. Przewiduje się, że na ich rozpatrzenie dyrektor PISF będzie dysponowała kwotą około 3 mln zł.

Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

20.02.2015