Wyniki sesji 1/2019. Po Produkcja Filmowa

Publikujemy wyniki sesji 1/2019 w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa”, priorytety: „rozwój projektu”, „produkcja filmów fabularnych”, „produkcja filmów dokumentalnych”, „stypendia scenariuszowe”.

W dziale „Dotacje” dostępne są wyniki dofinansowań sesji 1/2019 w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa”, priorytety: „rozwój projektu”, „produkcja filmów fabularnych”, „produkcja filmów dokumentalnych”, „stypendia scenariuszowe”.


13.05.2019