Wyniki sesji 2/2012. Rozwój kin

W dziale Dotacje dostępne są wyniki sesji 2/2012 dla Programu Operacyjnego „Rozwój kin”: priorytet 1 – Modernizacja oraz 2 – Cyfryzacja.

13.07.2012