Wyniki sesji 2/2013. Animacja

Publikujemy wyniki sesji 2/2013 w Programie operacyjnym „Produkcja filmowa”. W dziale Dotacje dostępne są wyniki dla priorytetu 5: Produkcja filmów animowanych. Poniżej list dyrektor PISF Agnieszki Odorowicz.

 

Szanowni Państwo,

 

To drugi rok, w którym obowiązuje nowy system oceny eksperckiej wniosków składanych do Programu Operacyjnego „Produkcja Filmowa”. Zainicjowane w 2011 roku przez PISF konsultacje środowiskowe zaowocowały przyjęciem dwuetapowego modelu selekcji, który ma umożliwić wybór najbardziej obiecujących projektów filmowych. W jego prace, jako liderzy stałych komisji eksperckich, zaangażowali się doświadczeni twórcy reprezentujący różne pokolenia filmowe, którzy rozumieją współczesne kino i cieszą się zaufaniem oraz szacunkiem wśród filmowców. W nowym systemie liderzy komisji eksperckich decydują o przyznaniu 85% środków finansowych w danej sesji. Do dyspozycji dyrektor PISF pozostaje pula 15% przeznaczona m.in. na zwyżki dofinansowań, koprodukcje międzynarodowe i odwołania.

 

W pierwszym etapie oceny eksperckiej komisje stałe wyselekcjonowały najbardziej interesujące projekty do dalszej oceny. W drugim etapie liderzy komisji przeczytali wszystkie rekomendowane projekty. Współdecydując o ich dofinansowaniu i ustalając kwoty przyznanego dofinansowania, wybierali te, które ich zdaniem zasługują na zaangażowanie Instytutu w pierwszej kolejności.

 

W II etapie znalazło się 14 projektów filmów animowanych. Izabela Plucińska, Marek Skrobecki i Witold Giersz podjęli decyzję o dofinansowaniu produkcji 8 projektów na kwotę 3,44 mln zł, natomiast jeden skierowali do developmentu. Niestety, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę sesję, eksperci zdecydowali, że kolejne 4 projekty, ocenione przez nich też dobrze, będą rozpatrywane w następnej sesji. Jeden projekt filmowy został dofinansowany z puli dyrektor PISF kwotą 150 000 zł.

 

Chcę podkreślić, że podczas posiedzenia liderzy przedyskutowali wnikliwie każdy scenariusz, ocenili potencjał artystyczny wszystkich projektów, zapoznali się z osiągnięciami reżyserów oraz wiarygodnością finansową przedłożonych kosztorysów i źródeł finansowania. Rekomendowane przez nich projekty wybrali w drodze głosowania. Jego wyniki są dostępne dla autorów ocenianych wniosków.

 

Gratuluję autorom projektów, które otrzymały pozytywne decyzje finansowe. Wierzę, że producenci i reżyserzy filmów zrobią wszystko co możliwe, aby powstały interesujące, oryginalne i udane filmy. Producentom, którzy nie otrzymali deklaracji wsparcia PISF życzę sukcesów w pozyskaniu środków z innych źródeł. Odwołania od decyzji w sesji 2/2013 będą przyjmowane przez Instytut w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2013 roku. Na ich rozpatrzenie dyrektor PISF dysponuje kwotą ok. 650 tys. zł.

 

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

05.07.2013